Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 8

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2004/84/WE z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/113/WE odnoszącą się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Data ogłoszenia:2004-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 8

Strona 1 z 2
L 219/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2004

DYREKTYWA RADY 2004/84/WE z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/113/WE odnoszącą się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji,

Tam gdzie to stosowne Austria i Niemcy powinny wziąć pod uwagę te tradycje przyjmując odpowiednie środki zgodnie z dyrektywą 2001/113/WE. Niniejsza dyrektywa powinna się stosować od 12 lipca 2004 r. tak by zapewnić korzyści z jej postanowień,


(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Załącznik I do dyrektywy 2001/113/WE w niemieckiej wersji językowej zastępuje się Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą dyrektywę stosuje się od dnia 12 lipca 2004 r.

Dyrektywa Rady 2001/113/WE (1) określa podstawowe wymogi w odniesieniu do wielu produktów zdefiniowanych w załączniku I, łącznie z „dżemem” i „marmoladą”, tak aby umożliwić swobodny przepływ tych produktów w obrębie rynku wewnętrznego. W niemieckiej wersji językowej, nazwy produktów „Konfitüre” i „Marmelade” stosuje się odpowiednio dla dżemu i marmolady. Na niektórych rynkach lokalnych w Austrii i Niemiec, takich jak targi rolnicze lub targi cotygodniowe, termin „Marmelade” stosuje się również tradycyjnie dla produktu określanego jako „dżem”; w takich przypadkach, termin „Marmelade aus Zitrusfrüchten” jest stosowany zamiast terminu „marmolada”, w celu odróżnienia tych dwóch kategorii produktów.

(2)

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

D. AHERN

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, str. 67.

19.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/9

ZAŁĄCZNIK „ANHANG I VERKEHRSBEZEICHNUNGEN, BESCHREIBUNG UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN DER ERZEUGNISSE I. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN — ‚Konfitüre‘ (*) ist die auf die geeignete gelierte Konsistenz gebrachte Mischung von Zuckerarten, Pülpe und/oder Fruchtmark einer oder mehrerer Fruchtsorte(n) und Wasser. Abweichend davon darf Konfitüre von Zitrusfrüchten aus der in Streifen und/oder in Stücke geschnittenen ganzen Frucht hergestellt werden. Die für die Herstellung von 1 000 g Enderzeugnis verwendete Menge Pülpe und/oder Fruchtmark beträgt mindestens — 350 g im Allgemeinen, — 250 g bei roten Johannisbeeren/Ribiseln, Vogelbeeren, Sanddorn, schwarzen Johannisbeeren/Ribiseln, Hagebutten und Quitten, — 150 g bei Ingwer, — 160 g bei Kaschuäpfeln, — 60 g bei Passionsfrüchten. — ‚Konfitüre extra‘ ist die auf die geeignete gelierte Konsistenz gebrachte Mischung von Zuckerarten, nicht konzentrierter Pülpe aus einer oder mehreren Fruchtsorte(n) und Wasser. Konfitüre extra von Hagebutten sowie kernlose Konfitüre extra von Himbeeren, Brombeeren, schwarzen Johannisbeeren/Ribiseln, Heidelbeeren und roten Johannisbeeren/Ribiseln kann jedoch ganz oder teilweise aus nicht konzentriertem Fruchtmark hergestellt werden. Konfitüre extra von Zitrusfrüchten darf aus der in Streifen und/oder in Stücke geschnittenen ganzen Frucht hergestellt werden. Aus Mischungen der nachstehenden Früchte mit anderen Früchten kann keine Konfitüre extra hergestellt werden: Äpfeln, Birnen, nicht steinlösenden Pflaumen, Melonen, Wassermelonen, Trauben, Kürbissen, Gurken, Tomaten/ Paradeisern. Die für die Herstellung von 1 000 g Enderzeugnis verwendete Menge Pülpe beträgt mindestens — 450 g im Allgemeinen, — 350 g bei roten Johannisbeeren/Ribiseln, Vogelbeeren, Sanddorn, schwarzen Johannisbeeren/Ribiseln, Hagebutten und Quitten, — 250 g bei Ingwer, — 230 g bei Kaschuäpfeln, — 80 g bei Passionsfrüchten.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 24 z 200419.6.2004

  Decyzja Wspólnego komitetu EOG nr 79/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji w odniesieniu do przedsiębiorstw) i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontrolowania koncentracji przedsiębiorstw) do porozumienia EOG (1)

 • Dz. U. L219 - 13 z 200419.6.2004

  Decyzja Wspólnego komitetu EOG nr 78/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw), protokół 22 [dotyczący definicji przedsiębiorstwa i obrotu (art. 56)] i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontroli koncentracji przedsiębiorstw) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L219 - 11 z 200419.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 98/161/WE upoważniającą Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od artykułów 2 i 28a ustęp 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L219 - 7 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1876/2003

 • Dz. U. L219 - 6 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu okrągłoziarnistego w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1875/2003

 • Dz. U. L219 - 5 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1877/2003

 • Dz. U. L219 - 3 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1764/86 i rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 w odniesieniu do tradycyjnego produktu kunserva

 • Dz. U. L219 - 1 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.