Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2004-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 17

Strona 1 z 2
23.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1149/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit a), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

żenie funduszy i środków ekonomicznych. W związku z tym załącznik I powinien zostać odpowiednio zmieniony. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, rozporządzenie musi niezwłocznie wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne jednostki objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniu 14 czerwca 2004 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamro-

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zostaje zastąpiony Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Christopher PATTEN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 32.

L 222/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2004

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Wykaz osób fizycznych i prawnych, organów lub jednostek, o których mowa w art. 2 1) Cyril Allen. Data urodzenia: 26 lipca 1952 r. Inne informacje: były przewodniczący Narodowej Partii Patriotycznej (National Patriotic Party).

2)

Viktor Anatoljevitch Bout (alias a) Butt, b) Bont, c) Butte, d) Boutov, e) Vitali Sergitov. Data urodzenia: a) 13 stycznia 1967 r., b) 13 stycznia 1970 r. Inne informacje: numery paszportów a) 21N0532664 b) 29N0006765 c) 21N0557148 d) 44N3570350.

3)

Charles R. Bright. Data urodzenia: 29 sierpnia 1948 r. Inne informacje: były Minister Finansów.

4)

M. Moussa Cisse (alias Mamadee Kamara). Data urodzenia: 24 grudnia 1946 r. (26 czerwca 1944 r.). Inne informacje: były szef protokołu prezydenckiego Prezes „Mohammad Group of Companies”. Liberyjski paszport dyplomatyczny nr D001548-99; zwykły paszport liberyjski nr 0058070.

5)

Randolph Cooper. Data urodzenia: 28 października 1950 r. Inne informacje: były kierownik lotniska Robertsfield International.

6)

Jenkins Dunbar. Data urodzenia: 10 stycznia 1947 r. Inne informacje były Minister ds. Ziemi, Kopalń i Energii.

7)

Myrtle Gibson. Data urodzenia: 3 listopada 1952 r. Inne informacje: były Senator, doradca Charlesa Taylora.

8)

Reginald B. Goodridge (Senior). Data urodzenia: 11 listopada 1952 r. Inne informacje: były Minister Kultury, Informacji i Turystyki.

9)

Baba Jobe. Narodowość: gambijska. Inne informacje: dyrektor firmy „Gambia New Millenium Air Company”. Deputowany do Parlamentu Gambii.

10) Ali Kleilat. Data urodzenia: 10 lipca 1970 r. Miejsce Urodzenia: Bejrut. Narodowość: libańska.

11) Joseph Wong Kiia Tai. Inne informacje: członek kadry kierowniczej firmy „Oriental Timber Company”.

12) Gus Kouvenhoven (alias a) Kouenhoven, b) Kouenhaven. Data urodzenia: 15 września 1942 r. Inne informacje: prezes zarządu firmy „Oriental Timber Company”.

13) Leonid Minin (alias a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladimir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Popiloveski, h) Vladimir Abramovich Popela, i) Vladimir Abramovich Popelo, j) Wulf Breslan, k) Igor Osols).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 20 z 200423.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Jugosłowiańską Republiką Macedonii

 • Dz. U. L222 - 15 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L222 - 12 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. określające ilości dostępne w drugim półroczu 2004 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L222 - 10 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L222 - 9 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 145/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 8 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 144/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 7 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 143/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 6 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1076/2004

 • Dz. U. L222 - 4 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L222 - 1 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotyczące zawieszenia autonomicznych stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty rybołówstwa pochodzące z Ceuty i Melilli

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.