Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 838/2004 dotyczące środków przejściowych w zakresie przywozu bananów do Wspólnoty w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2004-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 16

Strona 1 z 3
L 239/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1260/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 838/2004 dotyczące środków przejściowych w zakresie przywozu bananów do Wspólnoty w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

(4)

terów tradycyjnych oraz alokacji dla importerów nietradycyjnych. Wyznaczenie to miało umożliwić właściwym organom krajowym przeprowadzanie kontroli i weryfikacji dokumentów i poświadczeń okazywanych przez importerów, dokonanie korekt deklaracji sporządzanych w zastosowaniu art. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 414/2004 (4) lub przepisów krajowych przyjętych w tym samym celu przez nowe Państwa Członkowskie oraz, w określonych przypadkach, korygowanie informacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia lub w przepisach krajowych przyjętych w tym celu przez nowe Państwa Członkowskie odpowiednio przed nową partią dodatkowej ilości.

uwzględniając rozporządzenie (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2001 (2) ustanowiło szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty.

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Państwa Członkowskie we współpracy z Komisją i w oparciu o skonsolidowane dane należy przewidzieć wyznaczenie przez organy krajowe, na okres od 1 maja do 31 grudnia 2004 r. indywidualnej ilości referencyjnej dla importerów tradycyjnych lub indywidualnej alokacji dla importerów nietradycyjnych. Ze względu na trudności z uzyskaniem przez importerów tradycyjnych kopii wymaganych dowodów wprowadzenia do wolnego obrotu w kraju przeznaczenia uzasadnione jest, aby indywidualna ilość referencyjna została ustalona w oparciu o dokumenty przewidziane w art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 414/2004, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 689/2004.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 838/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. (3) ustanowiło niezbędne środki przejściowe, aby ułatwić zastąpienie uzgodnień stosowanych w nowych Państwach Członkowskich przed przystąpieniem uzgodnieniami dotyczącymi przywozu, które wynikają ze wspólnej organizacji rynku bananów. W celu zapewnienia zaopatrzenia rynku, w szczególności w nowych Państwach Członkowskich, rozporządzenie to wyznaczyło tymczasowo dodatkową ilość w stosunku do kontyngentów na przywóz produktów pochodzących ze wszystkich państw trzecich na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 404/93, w oparciu o takie same warunki taryfowe, na okres od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.

(5)

Zarządzanie dodatkową ilością wyznaczoną w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 838/2004 wymaga, z jednej strony, wyznaczenia współczynników mających zastosowanie do ilości globalnych, o których informują Państwa Członkowskie i, z drugiej strony, wyznaczenia współczynnika dostosowawczego, który właściwe organy muszą stosować w odniesieniu do indywidualnej ilości każdego importera w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.

(6)

(3)

W celu wydania pozwoleń na przywóz dla pierwszej partii na początku maja 2004 r. rozporządzenie (WE) nr 838/2004 ustanowiło przepisy przejściowe niezbędnie do określenia tymczasowej ilości referencyjnej dla impor-

Należy ustalić dostępną ilość do celów wydania pozwoleń na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich w ramach drugiej partii, począwszy od lipca 2004 r., i ustanowić szczegółowe zasady składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 35 z 20049.7.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa THEMIS/1/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Szefa Misji UE dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji, w kontekście EPBiO, EUJUST THEMIS

 • Dz. U. L239 - 33 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2004 z dnia 8 lipca 2004 ustalające współczynniki dostosowawcze mające zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych w ramach dodatkowej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich na okres od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L239 - 31 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ograniczające okres ważności pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych na bazie zbóż

 • Dz. U. L239 - 30 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L239 - 27 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L239 - 25 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1226/2004

 • Dz. U. L239 - 23 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L239 - 19 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L239 - 8 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków już dopuszczonych w paszach (1)

 • Dz. U. L239 - 5 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)

 • Dz. U. L239 - 4 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów merlina błękitnego przez statki pod banderą państwa członkowskiego

 • Dz. U. L239 - 3 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2004 z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów łupacza przez statki pod banderą niemiecką

 • Dz. U. L239 - 1 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.