Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 243 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków oraz tymczasowego dopuszczenia nowego zastosowania dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (1)

Data ogłoszenia:2004-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 243 POZ 10

Strona 1 z 3
L 243/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1288/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków oraz tymczasowego dopuszczenia nowego zastosowania dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 1756/2002 (2), a w szczególności jej art. 3 oraz art. 9d ust. 1 i art. 9e ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(8) (1)

Wykorzystanie preparatów zawierających mikroorganizmy z grupy Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla cieląt rozporządzeniem (WE) nr 1436/98, a dla bydła na tucz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 866/1999 (5).

(7)

Wykorzystanie preparatów zawierających mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium (NCIMB 10415) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla cieląt rozporządzeniem (WE) nr 866/1999.

Dyrektywa 70/524/EWG dotyczy dopuszczenia dodatków do użytku we Wspólnocie. Dodatki określone w części II załącznika C do tej dyrektywy mogą zostać dopuszczone bez ograniczeń czasowych z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

(9)

Wykorzystanie preparatów zawierających mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium (DSM 7134) oraz Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla cieląt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2690/1999 (6).

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2316/98 (3) tymczasowo dopuściło stosowanie bogatej w astaksantynę Phaffia rhodozyma (ATCC 74219) jako barwnika do łososia i pstrąga. Dla poparcia wniosku o dopuszczenie tego barwnika bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z oceny wynika, że określone w dyrektywie 70/524/EWG warunki dopuszczenia zostały spełnione. Panel naukowy ds. dodatków oraz produktów i substancji stosowanych w paszach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał 22 stycznia 2003 r. pozytywną opinię na temat skuteczności stosowania tego dodatku w kategorii zwierząt: łosoś i pstrąg. W drugiej opinii przyjętej w dniu 1 kwietnia 2004 r., Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności doszedł do wniosku, że występujące w tym produkcie drożdże nie są organizmem żywym i przy przestrzeganiu warunków stosowania opisanych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia nie powinny mieć żadnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystanie preparatów zawierających mikroorganizmy z grupy Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla macior rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 (4).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 270 265 289 191 z z z z 14.12.1970, str. 1. 3.10.2002, str. 1. 28.10.1998, str. 4. 7.7.1998, str. 15. (10)

Dla poparcia wniosków o dopuszczenie tych mikroorganizmów bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z oceny tych wniosków wynika, że określone w dyrektywie 70/524/EWG warunki dopuszczenia zostały spełnione.

(3)

W związku z tym należy dopuścić te dodatki do stosowania bez ograniczeń czasowych.

(11)

(4)

Ponadto dyrektywa 70/524/EWG przewiduje tymczasowe dopuszczenie nowego zastosowania dodatku już dopuszczonego na okres nieprzekraczający czterech lat z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

(12)

Wykorzystanie preparatów zawierających mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla prosiąt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1411/1999 (7), dla cieląt i kurcząt na tucz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1636/1999 (8), a dla indyków na tucz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1801/2003 (9).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 243 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 25 z 200415.7.2004

  Decyzja Rady zmieniająca decyzję z dnia 13 września 1999 r. ustanawiającą warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i decyzję ustanawiającą warunki zatrudnienia Zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 24 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L243 - 23 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także przewodniczącego, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz przewodniczącego, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji

 • Dz. U. L243 - 21 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka cukrowego na rok gospodarczy 2003/2004 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

 • Dz. U. L243 - 18 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L243 - 15 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. dotyczące zezwolenia na okres dziesięciu lat dla dodatku Deccox® stosowanego w paszach, należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L243 - 4 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2004 z dnia 13 lipca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L243 - 3 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów merlina przez statki pod banderą belgijską

 • Dz. U. L243 - 1 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L243 - 0 z 200415.7.2004

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.