Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 18 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające wysokość pomocy dla bawełny nieodziarnionej na rok gospodarczy 2003/2004

Data ogłoszenia:2004-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 18 - Strona 2

Strona 2 z 2

Rozporządzenie Komisji ustalające cenę bawełny nieodziarnionej na rynku światowym Nr

Wysokość pomocy Grecja Hiszpania Portugalia

313/2004 (39) 374/2004 (40) 434/2004 (41) 452/2004 (42) 523/2004 (43) 539/2004 (44) 598/2004 (45)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)

61,808 58,721 61,470 62,097 59,137 61,442 59,226


64,997 61,910 64,659 65,286 62,326 64,631 62,415

77,009 73,922 76,671 77,298 74,338 76,643 74,427

Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 65. Dz.U. L 173 z 11.7.2003, str. 43. Dz.U. L 181 z 19.7.2003, str. 23. Dz.U. L 186 z 25.7.2003, str. 33. Dz.U. L 194 z 1.8.2003, str. 51. Dz.U. L 197 z 5.8.2003, str. 10. Dz.U. L 198 z 6.8.2003, str. 7. Dz.U. L 202 z 9.8.2003, str. 9. Dz.U. L 211 z 21.8.2003, str. 17. Dz.U. L 213 z 23.8.2003, str. 9. Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 45. Dz.U. L 227 z 11.9.2003, str. 11. Dz.U. L 229 z 13.9.2003, str. 18. Dz.U. L 233 z 19.9.2003, str. 12. Dz.U. L 234 z 20.9.2003, str. 12. Dz.U. L 249 z 1.10.2003, str. 35. Dz.U. L 260 z 11.10.2003, str. 7. Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 16. Dz.U. L 267 z 17.10.2003, str. 20. Dz.U. L 269 z 21.10.2003, str. 7. Dz.U. L 277 z 28.10.2003, str. 13. Dz.U. L 285 z 1.11.2003, str. 25. Dz.U. L 293 z 11.11.2003, str. 8. Dz.U. L 303 z 21.11.2003, str. 16. Dz.U. L 311 z 27.11.2003, str. 7. Dz.U. L 316 z 29.11.2003, str. 19. Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 22. Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 47. Dz.U. L 336 z 23.12.2003, str. 93. Rozporządzenie poprawione rozporządzenim (WE) nr 97/2004 (Dz.U. L 15 z 22.1.2004, str. 12). Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 53. Rozporządzenie poprawione rozporządzenim (WE) nr 97/2004. Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 28. Dz.U. L 14 z 21.1.2004, str. 9. Dz.U. L 28 z 31.1.2004, str. 17. Dz.U. L 32 z 5.2.2004, str. 7. Dz.U. L 34 z 6.2.2004, str. 37. Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 19. Dz.U. L 37 z 10.2.2004, str. 7. Dz.U. L 39 z 11.2.2004, str. 18. Dz.U. L 52 z 21.2.2004, str. 49. Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 43. Dz.U. L 71 z 10.3.2004, str. 7. Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 85. Dz.U. L 83 z 20.3.2004, str. 9. Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 20. Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 43.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 18 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 51 z 200416.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt zaszczepionych przeciwko chorobie niebieskiego języka ze stref ochronnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1925) (1)

 • Dz. U. L244 - 50 z 200416.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2004 r. dotycząca mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L244 - 47 z 200416.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty odnośnie do porozumienia w kwestiach stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L244 - 44 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L244 - 42 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L244 - 39 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L244 - 38 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L244 - 37 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L244 - 35 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L244 - 27 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L244 - 26 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 34. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L244 - 24 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1303/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 22 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1302/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 16 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L244 - 21 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na pszenicę zwyczajną, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

 • Dz. U. L244 - 16 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiającego, na rok gospodarczy 2002/2003, rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek oraz jednostkową kwotę pomocy na produkcję

 • Dz. U. L244 - 14 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 12 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 10 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1296/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

 • Dz. U. L244 - 5 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1295/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1599/1999 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej, pochodzącego, z Indii

 • Dz. U. L244 - 1 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1294/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1600/1999 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej, pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L244 - 0 z 200416.7.2004

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.