Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 23 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. dotyczące stałego przetargu w odniesieniu do kampanii handlowej sezonu 2004/2005 w przedmiocie określenia opłat i/lub zwrotów z tytułu wywozu cukru białego

Data ogłoszenia:2004-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 23 - Strona 4

Strona 4 z 5

L 246/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2004

Artykuł 10 1. Kiedy, w odniesieniu do przetargu częściowego, ustalona została ilość maksymalna i w przypadku, gdy ustalona jest opłata minimalna, przetarg jest rozstrzygany na korzyść oferenta, którego oferta zawiera najwyższą opłatę wywozową. Jeśli ilość maksymalna nie jest całkowicie wyczerpana przez tę ofertę, przetarg jest rozstrzygany aż do wyczerpania wyżej wymienionej ilości według wielkości kwoty opłaty wywozowej, wychodząc od najwyższego poziomu. Kiedy, w odniesieniu do przetargu częściowego, ustalona została ilość maksymalna, i w przypadku gdy ustalony jest zwrot maksymalny, przetarg jest rozstrzygany zgodnie z pierwszym akapitem, a w przypadku wyczerpania lub braku ofert zawierających wskazanie opłaty wywozowej na korzyść oferentów, których oferta wskazuje zwrot od wywozu, według wielkości kwoty zwrotu, wychodząc od najniższego poziomu aż do wyczerpania ilości maksymalnej. 2. W przypadku gdy zasada rozstrzygania przetargu przewidziana w ust. 1 skutkowałaby, poprzez uwzględnienie oferty, przekroczeniem ilości maksymalnej, przetarg jest rozstrzygany na korzyść danego oferenta wyłącznie w zakresie ilości pozwalającej na wyczerpanie ilości maksymalnej. Oferty wskazujące tę samą opłatę wywozową lub ten sam zwrot i prowadzące, w przypadku akceptacji całości ilości, jaką reprezentują, do przekroczenia ilości maksymalnej, są uwzględniane: a) bądź proporcjonalnie do ilości całkowitej określanej w każdej z ofert; b) bądź poprzez przetarg, aż do uzyskania tonażu maksymalnego do określenia; c) bądź poprzez losowanie. Artykuł 11 1. Właściwa instytucja zainteresowanego Państwa Członkowskiego niezwłocznie informuje wszystkich oferentów o wyniku ich udziału w przetargu. Ponadto instytucja ta przekazuje oferentom wybranym poświadczenie rozstrzygnięcia przetargu na ich korzyść. 2. Poświadczenie rozstrzygnięcia przetargu na oferenta zawiera co najmniej następujące informacje: a) kod referencyjny przetargu; b) ilość cukru białego do wywozu; c) wyrażoną w euro kwotę opłaty wywozowej do pobrania, lub, zależnie od sytuacji, zwrotu do wypłaty przy wywozie w przeliczeniu na 100 kilogramów cukru białego dla ilości, o której mowa w punkcie b). korzyść


Artykuł 12 1. Wybrany oferent ma prawo do uzyskania, na warunkach, o których mowa w ust. 2, dla przysądzonej ilości, certyfikatu wywozowego wskazującego, zależnie od okoliczności, opłatę wywozową lub zwrot od wywozu, wymienione w ofercie. 2. Wybrany oferent ma obowiązek złożyć, zgodnie z odnośnymi postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, wniosek o certyfikat wywozowy dla ilości, która została mu przysądzona, wniosek ten nie podlega wycofaniu, przez derogację art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 120/89. Złożenie wniosku dokonuje się najpóźniej w jednym z następujących terminów: a) ostatni dzień roboczy poprzedzający przetarg częściowy planowany na następny z kolei tydzień; b) ostatni dzień roboczy następnego z kolei tygodnia, kiedy przetarg częściowy nie jest planowany w ciągu wyżej wspomnianego tygodnia. 3. Wybrany oferent ma obowiązek dokonać wywozu ilości figurującej w ofercie i zapłacić, jeśli obowiązek ten nie zostanie spełniony, zależnie od sytuacji, kwotę, o której mowa w art. 13 ust. 4. 4. Prawo i obowiązki, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, są nieprzenoszalne. Artykuł 13 1. Termin wydania certyfikatu wywozowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1464/95, nie ma zastosowania do cukru białego do wywozu na mocy niniejszego rozporządzenia. 2. Certyfikaty wywozowe wydawane na mocy przetargu częściowego mają ważność, począwszy od dnia ich wystawienia do upływu piątego miesiąca po tym, w ciągu którego miał miejsce ten przetarg częściowy. Jednakże certyfikaty wywozowe wydane na podstawie przetargów częściowych odbywających się, począwszy od 1 maja 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 23 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 32 z 200420.7.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/553/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L246 - 30 z 200420.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/552/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie aspektów działania europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej

 • Dz. U. L246 - 28 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L246 - 22 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. określające na rok gospodarczy 2003/2004 ostateczną kwotę pomocy dotyczącej suszu paszowego

 • Dz. U. L246 - 21 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L246 - 19 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 14 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1323/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1601/1999 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy mniejszej niż 1 mm, pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L246 - 10 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2320/97 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących między innymi z Rosji i Rumunii

 • Dz. U. L246 - 1 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.