Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1331/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1334/2002 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1638/98 w zakresie programów działania podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

Data ogłoszenia:2004-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 3

L 247/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2004

października 2004 r. dla programów działania obejmujących lata gospodarcze 2002/2003 i 2003/2004 oraz między 1 listopada 2004 r. a 31 października 2005 r. dla programów działania obejmujących rok gospodarczy 2004/2005.”

określa i kontroluje dokumenty uzupełniające, które należy dołączyć do tego wniosku, oraz zwraca zabezpieczenia proporcjonalnie do danych wydatków, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.”


b) w ust. 2 akapit brzmienie:

pierwszy

otrzymuje

następujące

7) W art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Każda organizacja podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek, uznana na podstawie niniejszego rozporządzenia, lub organizacja, która złożyła wniosek o uznanie, może składać wniosek o finansowanie wspólnotowe pojedynczego programu działania w terminie ustalanym przez Państwo Członkowskie, lecz nie później niż do 31 maja 2003 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących lata gospodarcze 2002/2003 i 2003/2004 lub do 30 września 2004 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących rok gospodarczy 2004/2005.”

„1. Do celów wypłaty finansowania wspólnotowego na podstawie art. 4a rozporządzenia (WE) nr 1638/98 lub, jeśli właściwe, jego salda, organizacja podmiotów gospodarczych sektora oliwek składa w terminie ustalonym przez Państwo Członkowskie, lecz nie później niż do 31 stycznia 2005 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących lata gospodarcze 2002/2003 i 2003/2004 lub do 31 stycznia 2006 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących rok gospodarczy 2004/2005, wniosek do władzy właściwej danego państwa.

5) W art. 6 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: Finansowanie wspólnotowe odpowiadające wnioskom, złożonym po terminach określonych w pierwszym akapicie podlega redukcji o 1 % za każdy dzień roboczy zwłoki. Wnioski złożone po 25 lutego 2005 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących lata gospodarcze 2002/2003 i 2003/2004 lub po 25 lutego 2006 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących rok gospodarczy 2004/2005 nie są przyjmowane.”

„Najpóźniej do 31 lipca 2003 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących lata gospodarcze 2002/2003 i 2003/2004 lub do 31 października 2004 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących rok gospodarczy 2004/2005 Państwo Członkowskie zatwierdza programy działania uznanych organizacji, którym przyznało odpowiednie finansowanie krajowe. Państwa Członkowskie informują o tym dane organizacje podmiotów gospodarczych sektora oliwek.”

b) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

6) W art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 dodaje się następujący akapit:

„W odniesieniu do programów działania obejmujących rok gospodarczy 2004/2005 Państwo Członkowskie wypłaca danym organizacjom podmiotów gospodarczych sektora oliwek kwotę, o której mowa w ust. 1, w ciągu miesiąca od zaakceptowania danego programu.”

„3. W przypadku działań zakończonych przed 31 października 2004 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących lata gospodarcze 2002/2003 i 2003/2004 lub przed 31 października 2005 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących rok gospodarczy 2004/2005 oraz za które płatność jest dokonywana po zakończeniu miesiąca następującego po odnośnym terminie końcowym, przewidziane finansowanie wspólnotowe podlega redukcji o 1 % za każdy dzień zwłoki przez pierwsze 30 dni po 30 listopada i o 2 % za każdy następny dzień.”

b) ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

8) W art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

„4. W terminie ustalonym przez Państwo Członkowskie, lecz najpóźniej do 31 maja 2004 r., organizacje podmiotów gospodarczych sektora oliwek, których programy działania obejmują lata gospodarcze 2002/2003 i 2003/2004 zostały zatwierdzone, mogą złożyć wniosek o zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, do wysokości równej połowie wydatków rzeczywiście poniesionych. Państwo Członkowskie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 15 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w lipcu 2004 r.

 • Dz. U. L247 - 14 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu lipcu 2004 r. cielaków o wadze nieprzekraczającej 80 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1201/2004

 • Dz. U. L247 - 13 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L247 - 11 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie określonego dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L247 - 8 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L247 - 3 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 1 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1329/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.