Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 5 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1331/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1334/2002 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1638/98 w zakresie programów działania podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

Data ogłoszenia:2004-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 5 - Strona 3

Strona 3 z 3

a) w ust. 1 dodaje się następujący akapit:

„Państwa Członkowskie bezzwłocznie przekazują Komisji wszelkie istotne informacje dotyczące stosowanych przepisów krajowych, o których mowa w pierwszym akapicie, oraz wprowadzanych do nich zmian.”

21.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/7

b) ustęp 1a i 2 otrzymują następujące brzmienie: „1a Najpóźniej 28 lutego 2003 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących lata gospodarcze 2002/2003 i 2003/2004 lub 28 lutego 2005 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących rok gospodarczy 2004/2005, Państwa Członkowskie informują Komisję o swoich decyzjach, na każde z lat gospodarczych, dotyczących odstępstwa od przepisów art. 20d ust. 1 rozporządzenia nr 136/66/EWG, przewidzianego w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1873/2002. 2. Przed 5 września 2003 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących lata gospodarcze 2002/2003 i 2003/2004 lub przed 5 grudnia 2004 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących rok gospodarczy 2004/2005, Państwa Członkowskie informują Komisję o swoich decyzjach, na każde z lat gospodarczych, dotyczących odstępstwa od przepisów art. 5 ust. 9 rozporządzenia nr 136/66/EWG, przewidzianego w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1873/2002. Przed 5 września 2003 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących lata gospodarcze 2002/2003 i 2003/2004 lub przed 5 grudnia 2004 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących rok gospodarczy 2004/2005, Państwa Członkowskie przekażą Komisji


dane odnoszące się do uznanych organizacji podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek oraz do zatwierdzonych programów działania, jak również do ich cech charakterystycznych, w rozbiciu na rodzaje organizacji producentów określone w art. 2 niniejszego rozporządzenia, na strefy regionalne, jak również sumy funduszy zarezerwowanych na mocy art. 4a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1638/98 dla poszczególnych lat gospodarczych, w rozbiciu na dziedziny działania.” c) w ust. 3 w pierwszym akapicie, pierwsze zdanie otrzymuje następujące brzmienie: „Najpóźniej 30 kwietnia 2005 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących lata gospodarcze 2002/2003 i 2003/2004 lub 30 kwietnia 2006 r. w odniesieniu do programów działania obejmujących rok gospodarczy 2004/2005, Państwa Członkowskie przekazują Komisji raport dotyczący wdrożenia niniejszego rozporządzenia składających się przynajmniej z następujących elementów:” Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 5 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 15 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w lipcu 2004 r.

 • Dz. U. L247 - 14 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu lipcu 2004 r. cielaków o wadze nieprzekraczającej 80 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1201/2004

 • Dz. U. L247 - 13 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L247 - 11 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie określonego dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L247 - 8 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L247 - 3 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 1 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1329/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.