Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 18

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2004/565/WPZiB z dnia 26 lipca 2004 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i zmieniające wspólne działanie 2003/870/WPZiB

Data ogłoszenia:2004-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 18

L 251/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/565/WPZiB z dnia 26 lipca 2004 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i zmieniające wspólne działanie 2003/870/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 wspólnego działania 2003/870/WPZiB otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 1 Mianuje się pana Michaela SAHLINA Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.” Artykuł 2 Artykuł 5 ust. 1 wspólnego działania 2003/870/WPZiB otrzymuje następujące brzmienie:

Dnia 8 grudnia 2003 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2003/870/WPZiB (1) zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. W dniu 26 stycznia 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/86/WPZiB (2) mianujące pana Sorena JESSEN-PETERSENA jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, którego mandat wygasa w dniu 31 lipca 2004 r. W dniu 12 lipca 2004 r. Rada zgodziła się mianować pana Michaela SAHLINA nowym Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii na miejsce pana Sorena JESSENPETERSENA. Wspólne działanie 2003/870/WPZiB powinno być odpowiednio zmienione. SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może się pogorszyć i zaszkodzić celom WPZiB określonym w art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej.

(2)

„1. Finansowa kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 530 000 EUR. Wydatki są uwzględniane od dnia 1 sierpnia 2004 r.” Artykuł 3

(3)

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2004 r. Artykuł 4 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2004 r. W imieniu Rady

B. BOT

(4)

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 326 z 13.12.03, str. 39. (2) Dz.U. L 21 z 28.1.2004, str. 30.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 20 z 200427.7.2004

  Decyzja Rady 2004/567/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

 • Dz. U. L251 - 19 z 200427.7.2004

  Decyzja Rady 2004/566/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

 • Dz. U. L251 - 14 z 200427.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2004 r. dotycząca wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w zakresie epidemiologii chorób odzwierzęcych i salmonelli oraz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie salmonelli (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2781) (1)

 • Dz. U. L251 - 9 z 200427.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny

 • Dz. U. L251 - 6 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. dotyczące zezwolenia na dziesięcioletni okres użytkowania dodatku Elancoban do paszy, należącego do grupy kokcydiostatyk i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L251 - 5 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz żywego bydła o wadze od 80 do 300 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1204/2004

 • Dz. U. L251 - 3 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1354/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L251 - 1 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1353/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.