Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. wszczynającego przegląd pod kątem nowych eksporterów rozporządzenia Rady (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od dwóch eksporterów w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2004-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 8

Strona 1 z 3
L 256/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1408/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. wszczynającego przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od dwóch eksporterów w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4) D. PODSTAWY PRZEGLĄDU

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 (1) z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU (5)

Wnioskodawca twierdzi, że prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej, określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, że nie dokonywał wywozu rozważanego produktu do Wspólnoty w okresie dochodzenia, na którym oparte jest dochodzenie prowadzące do środków antydumpingowych, tj. w okresie od 1 września 1998 r. do 31 sierpnia 1999 r. (pierwotny okres dochodzenia) oraz że nie jest związany z jakimkolwiek eksportującym producentem rozważanego produktu podlegającym wyżej wymienionym środkom antydumpingowym. Wnioskodawca twierdzi dalej, że rozpoczął wywóz rozważanego produktu do Wspólnoty po upływie pierwotnego okresu dochodzenia.

E. PROCEDURA

(1)

Komisja otrzymała wniosek o przeprowadzenie przeglądu pod kątem „nowych eksporterów” na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez dwie spółki powiązane, Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd. i Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd. („wnioskodawca”). Wnioskodawca jest producentem eksportującym w Chińskiej Republice Ludowej („zainteresowany kraj”).

B. PRODUKT

(6)

Producenci wspólnotowi, o których wiadomo, że są zainteresowani, zostali poinformowani o powyższym wniosku i umożliwiono im skomentowanie go. Nie otrzymano jednak żadnych komentarzy. Po zbadaniu dostępnych dowodów Komisja doszła do wniosku, że istnieją wystarczające dowody usprawiedliwiające rozpoczęcie postępowania przeglądowego pod kątem „nowego eksportera”, na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, w celu określenia czy wnioskodawca działa w warunkach gospodarki rynkowej określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) podstawowego rozporządzenia lub czy wnioskodawca spełnia wymagania związane z objęciem go indywidualnym cłem określonym zgodnie z art. 9 ust. 5 podstawowego rozporządzenia, i jeżeli tak, do ustalenia indywidualnego marginesu dumpingu wnioskodawcy i, w przypadku stwierdzenia dumpingu, poziomu cła, którym powinien zostać obciążony przywóz rozpatrywanego produktu do Wspólnoty przez wnioskodawcę. a) Kwestionariusze

(7)

(2)

Produkty objęte przeglądem to elektroniczne wagi z cyfrowym wyświetlaczem podającym wagę, cenę jednostkową i cenę do zapłaty (zawierające lub niezawierające urządzenie drukujące) o maksymalnym udźwigu nieprzekraczającym 30 kg, do stosowania w handlu detalicznym, pochodzące z zainteresowanego kraju („rozpatrywany produkt”), zwykle przy zgłoszeniu celnym objęte kodem CN 8423 81 50. Kod CN podany jest wyłącznie w celu informacyjnym.

C. ISTNIEJĄCE ŚRODKI

(3)

Obowiązującymi obecnie środkami są ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 2605/2000 (2), na podstawie którego przywóz do Wspólnoty rozpatrywanego produktu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i wyprodukowanego przez wnioskodawcę podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu w wysokości 30,7 %, z wyjątkiem kilku wyraźnie wymienionych spółek podlegających indywidualnym stawkom celnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 23 z 20043.8.2004

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1992/2003, rozporządzenia Komisji (WE) nr 781/2004 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 782/2004

 • Dz. U. L256 - 17 z 20043.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiająca Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa

 • Dz. U. L256 - 15 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1411/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L256 - 13 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2004 otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L256 - 11 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1409/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 ustanawiające zasady stosowania niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych na przywóz cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96

 • Dz. U. L256 - 6 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające kurs wymiany na 2004 r. mający zastosowanie do systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski i Słowacji

 • Dz. U. L256 - 4 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1406/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające kurs wymiany mający zastosowanie do niektórych pomocy bezpośrednich, których termin operacyjny przypada na dzień 1 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L256 - 3 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1405/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie odrzucenia wniosków o pozwolenie na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L256 - 1 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1404/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.