Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 11 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską z jednej strony a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami z drugiej strony, ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

Data ogłoszenia:2004-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 11 - Strona 4

Strona 4 z 4
C. Roczna umowa finansowa 2002 Następujące AFA na rok 2002 zostały zawarte pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską a: — Republiką Czeską w dniu trzeciego czerwca roku dwa tysiące czwartego, — Republiką Estońską w dniu jedenastego grudnia roku dwa tysiące trzeciego, — Republiką Litewską w dniu szóstego czerwca roku dwa tysiące trzeciego, — Republiką Łotewską w dniu dwunastego maja roku dwa tysiące trzeciego, — Rzeczpospolitą Polską w dniu czternastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego, — Republiką Słowacką w dniu trzydziestego września roku dwa tysiące trzeciego, — Republiką Słoweńską w dniu dwudziestego ósmego lipca roku dwa tysiące trzeciego, oraz — Republiką Węgierską w dniu dwudziestego drugiego grudnia roku dwa tysiące trzeciego.


5.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/15

D. Roczna umowa finansowa 2003 Następujące AFA na rok 2003 zostały zawarte pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską a: — Republiką Czeską dnia drugiego lipca roku dwa tysiące czwartego, — Republiką Estońską w dniu jedenastego grudnia roku dwa tysiące trzeciego, — Republiką Litewską w dniu piętnastego stycznia roku dwa tysiące czwartego, — Republiką Łotewską w dniu pierwszym grudnia roku dwa tysiące trzeciego, — Rzeczpospolitą Polską w dniu dziesiątego czerwca roku dwa tysiące trzeciego, — Republiką Słowacką w dniu dwudziestego szósego grudnia roku dwa tysiące trzeciego, — Republiką Słoweńską w dniu jedenastego listopada roku dwa tysiące trzeciego, oraz — Republiką Węgierską w dniu dwudziestego drugiego grudnia roku dwa tysiące trzeciego.

ZAŁĄCZNIK II ROCZNA UMOWA FINANSOWA 2003 ROZDZIAŁ ŚRODKÓW WG KRAJÓW

(EUR) Kraj Kwota

Republika Czeska Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Razem

23 923 565 13 160 508 41 263 079 23 690 433 32 344 468 182 907 972 19 831 304 6 871 397 343 992 726

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 11 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 17 z 20045.8.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a specjalnym regionem administracyjnym Makau Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L258 - 16 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1203/2004

 • Dz. U. L258 - 10 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie określania grup odmian wysokiej jakości wyłączonych z programu zakupu kwotowego w sektorze czystego tytoniu dla zbiorów w roku 2004

 • Dz. U. L258 - 8 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie środków nadzoru przywozu niektórych wyrobów włókienniczych pochodzących z Arabskiej Republiki Syryjskiej

 • Dz. U. L258 - 6 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 1 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1415/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające maksymalny roczny nakład połowowy odnoszący się do niektórych obszarów połowowych i łowisk

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.