Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską z jednej strony a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami z drugiej strony, ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

Data ogłoszenia:2004-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 11

Strona 1 z 4
5.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1419/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską z jednej strony a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami z drugiej strony, ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat Akcesyjny, a w szczególności jego art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wieloletnie Umowy Finansowe (MAFA) oraz Roczne Umowy Finansowe (AFA) zostały zawarte pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską z jednej strony a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami (zwanymi dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) z drugiej strony.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1266/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie koordynacji wsparcia dla krajów ubiegających się o członkostwo w ramach strategii przedakcesyjnej i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3906/89 (1) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 2222/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r. ustanawiające finansowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wsparcia Wspólnoty dla działań przedakcesyjnych na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w krajach kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym (2) stanowią podstawy prawne dla Komisji do powierzenia zarządzania wsparciem na mocy Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) agencjom wdrażającym w krajach ubiegających się o członkostwo na zasadzie rozpatrywania indywidualnych przypadków. MAFA zostały zawarte w oparciu o taką możliwość. Jednakże w stosunku do Państw Członkowskich prawo wspólnotowe nie wymaga procedury powierzenia zarządzania, tylko procedury akredytacji na poziomie krajowym dla agencji płatniczych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3). MAFA ustanawiają zasadniczo identyczną procedurę akredytacji w ich art. 4 sekcji A załącznika. Dlatego też w stosunku do Państw Członkowskich nie istnieje już potrzeba powierzania zarządzania wsparciem. Dlatego też właściwe jest ustanowienie odstępstwa od tych przepisów.

(2)

W dziedzinach objętych Traktatem UE relacje pomiędzy nowymi Państwami Członkowskimi a UE będą, z dniem 1 maja 2004 r., po przystąpieniu tych Państw do UE, podlegały prawu UE. Zasadniczo, umowy dwustronne niewymagające szczególnych aktów prawnych, ciągle są stosowane w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z obowiązkowym prawem UE ogólnie, a w szczególności prawem WE. W określonych dziedzinach MAFA i AFA ustanawiają zasady odmienne od prawa WE, które nie są jednakże sprzeczne z żadnymi wiążącymi przepisami. Niemniej jednak wskazane jest, aby przewidzieć, że w zakresie SAPARD nowe Państwa Członkowskie powinny, w możliwie najszerszym zakresie, stosować te same zasady, które stosują się do innych obszarów prawa WE.

(5)

(3)

W związku z tym wskazane jest zapewnienie kontynuacji stosowania MAFA i AFA, z zastrzeżeniem określonych odstępstw i zmian. Jednocześnie, określone przepisy przestają być potrzebne z uwagi na fakt, że WE nie zawiera już transakcji z krajami trzecimi, tylko z Państwami Członkowskimi, a nowe Państwa Członkowskie będą bezpośrednio podlegać przepisom prawa WE. Dlatego też takie przepisy MAFA nie powinny być dłużej stosowane.

W dniu 3 marca 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 17 z 20045.8.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a specjalnym regionem administracyjnym Makau Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L258 - 16 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1203/2004

 • Dz. U. L258 - 10 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie określania grup odmian wysokiej jakości wyłączonych z programu zakupu kwotowego w sektorze czystego tytoniu dla zbiorów w roku 2004

 • Dz. U. L258 - 8 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie środków nadzoru przywozu niektórych wyrobów włókienniczych pochodzących z Arabskiej Republiki Syryjskiej

 • Dz. U. L258 - 6 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 1 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1415/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające maksymalny roczny nakład połowowy odnoszący się do niektórych obszarów połowowych i łowisk

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.