Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 28 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2004-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 28 - Strona 3

Strona 3 z 5

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/31

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

0402 21 99 9900

0402 29 15 9200

0402 29 15 9300

0402 29 15 9500

0402 29 15 9900

0402 29 19 9300

0402 29 19 9500

0402 29 19 9900

0402 29 91 9000

0402 29 99 9100

0402 29 99 9500

0402 91 11 9370


0402 91 19 9370

0402 91 31 9300

0402 91 39 9300

0402 91 99 9000

L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01

EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg

— 69,32 88,97 — 0,2403 0,2900 — 0,4904 0,6293 — 0,5117 0,6569 — 0,5453 0,7000 — 0,4904 0,6293 — 0,5117 0,6569 — 0,5453 0,7000 — 0,5487 0,7043 — 0,5487 0,7043 — 0,5885 0,7555 — 4,958 7,083 — 4,958 7,083 — 5,859 8,371 — 5,859 8,371 — 25,08 35,83 — 0,1268 0,1812 — 0,1268 0,1812 — 0,1316 0,1880

0402 99 31 9300

0402 99 39 9150

0403 90 11 9000

0403 90 13 9200

0403 90 13 9300

0403 90 13 9500

0403 90 13 9900

0403 90 19 9000

0403 90 33 9400

0403 90 33 9900

0403 90 51 9100 0403 90 59 9170 0403 90 59 9310

0403 90 59 9340

0403 90 59 9370

0403 90 59 9510

0404 90 21 9120

0402 99 11 9350

0404 90 21 9160

0402 99 19 9350

0404 90 23 9120

0402 99 31 9150

0404 90 23 9130

L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 970 970 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01

EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg

— 0,1501 0,2144 — 0,1316 0,1880 — 23,69 28,59 — 23,69 28,59 — 48,59 62,37 — 50,72 65,10 — 54,05 69,37 — 54,38 69,80 — 0,4859 0,6237 — 0,5405 0,6937 1,804 12,22 — 20,79 29,70 — 30,42 43,45 — 30,42 43,45 — 30,42 43,45 — 20,49 24,74 — 24,03 29,00 — 24,03 29,00 — 49,04 62,93

L 278/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2004

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

0404 90 23 9140

0404 90 23 9150

0404 90 29 9110

0404 90 29 9115

0404 90 29 9125

0404 90 29 9140

0404 90 81 9100

0404 90 83 9110

0404 90 83 9130

0404 90 83 9150

0404 90 83 9170

0404 90 83 9936

0405 10 11 9500

0405 10 11 9700

0405 10 19 9500

0405 10 19 9700

0405 10 30 9100

L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 L02 A01 L01 075 L02 A01 L01 075 L02 A01 L01 075 L02 A01 L01 075 L02 A01 L01 075 L02 A01

EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg

— 51,17 65,69 — 54,53 70,00 — 54,87 70,43 — 55,19 70,85 — 55,76 71,58 — 59,93 76,93 — 0,2403 0,2900 — 0,2403 0,2900 — 0,4904 0,6293 — 0,5117 0,6569 — 0,5453 0,7000 — 0,1268 0,1812 — 119,99 94,80 127,81 — 122,98 97,16 131,00 — 119,99 94,80 127,81 — 122,98 97,16 131,00 — 119,99 94,80 127,81

0405 10 30 9300

L01 075 L02 A01

EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg

— 122,98 97,16 131,00 — 122,98 97,16 131,00 — 122,98 97,16 131,00 — 119,99 94,80 127,81 — 122,98 97,16 131,00 — 127,49 100,71 135,79 — 112,50 88,87 119,83 — 116,99 92,42 124,61 — 155,77 123,06 165,93 — 124,60 98,43 132,71 — — 18,21 — 22,76 — 16,94 — 21,17 — 7,43 — 9,29

0405 10 30 9700

L01 075 L02 A01

0405 10 50 9300

L01 075 L02 A01

0405 10 50 9500

L01 075 L02 A01

0405 10 50 9700

L01 075 L02 A01

0405 10 90 9000

L01 075 L02 A01

0405 20 90 9500

L01 075 L02 A01

0405 20 90 9700

L01 075 L02 A01

0405 90 10 9000

L01 075 L02 A01

0405 90 90 9000

L01 075 L02 A01

0406 10 20 9100 0406 10 20 9230

A00 L03 L04 400 A01

0406 10 20 9290

L03 L04 400 A01

0406 10 20 9300

L03 L04 400 A01

27.8.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 28 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 64 z 200427.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia wykazu zatwierdzonych punktów pobierania nasienia przy przywozie nasienia koni z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2511) (1)

 • Dz. U. L278 - 59 z 200427.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/111/WE w sprawie przeprowadzania badań na obecność influenzy drobiu wśród drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2459) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1532/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L278 - 55 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1531/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1341/2004

 • Dz. U. L278 - 54 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1530/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L278 - 52 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L278 - 49 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L278 - 47 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1527/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L278 - 46 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 3. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L278 - 43 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1525/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L278 - 41 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1524/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L278 - 39 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1523/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 27 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L278 - 38 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L278 - 36 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L278 - 26 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1519/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 22 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 18 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2000

 • Dz. U. L278 - 15 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

 • Dz. U. L278 - 7 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1515/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2295/2003 określające zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L278 - 4 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 3 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L278 - 1 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.