Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 289 POZ 54

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1582/2004 z dnia 8 września 2004 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1470/2001 na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) wysyłanych z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2004-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 289 POZ 54

Strona 1 z 4
L 289/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.9.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1582/2004 z dnia 8 września 2004 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1470/2001 na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) wysyłanych z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Produktem objętym postępowaniem są fluorescencyjne lampy wyładowcze z jedną lub więcej szklanymi bańkami, ze wszystkimi elementami oświetleniowymi i układami elektronicznymi przymocowanymi do podstawy lampy lub włączonymi do jej podstawy, wysyłane z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin („produkt objęty postępowaniem”), zwykle zgłaszane w ramach tych samych kodów CN, co produkt rozważany, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i 5,

C. ISTNIEJĄCE ŚRODKI

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Środkami obecnie obowiązującymi, które być może są obchodzone, są środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1470/2001 (2).

a także mając na uwadze, co następuje:

D. PODSTAWY

A. WNIOSEK

Na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Wniosek zawiera prima facie wystarczające dowody, że obowiązujące środki antydumpingowe dotyczące przywozu rozważanego produktu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej są obchodzone przez dokonywanie przeładunku w Wietnamie, Pakistanie i na Filipinach lub montaż w Wietnamie, Pakistanie i na Filipinach.

Przedstawione dowody są następujące: Wniosek został złożony dnia 16 sierpnia 2004 r. przez Lighting Industry and Trade in Europe (LITE), w imieniu producentów i importerów CFL Wspólnoty. Wniosek wskazuje, że nastąpiła istotna zmiana w strukturze handlu, tzn. przywóz produktów objętych postępowaniem znacznie wzrósł, natomiast przywóz rozważanego produktu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej zmalał po nałożeniu środków, oraz że nie ma innego wystarczającego powodu lub uzasadnienia tej zmiany, niż nałożenie cła.

B. PRODUKT

Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie, są elektroniczne fluorescencyjne lampy wyładowcze z jedną lub więcej szklanymi bańkami, ze wszystkimi elementami oświetleniowymi i układami elektronicznymi przymocowanymi do podstawy lampy lub włączonymi do jej podstawy, zwykle zgłaszane w ramach kodu CN ex 8539 31 90 (kod TARIC 8539 31 90*91) („rozważany produkt”) pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej. Kody te podane są jedynie w celach informacyjnych.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

Ta zmiana w strukturze handlu wydaje się wynikać z przeładunku CFL pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w Wietnamie, Pakistanie i na Filipinach lub montażu CFL w Wietnamie, Pakistanie i na Filipinach.

(2) Dz.U. L 195 z 19.7.2001, str. 8.

10.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/55

Ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie na to, że skutki naprawcze środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu rozważanego produktu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej są osłabiane zarówno w zakresie jakości, jak i ceny. Wydaje się, że znaczne wielkości przywozu CFL z Wietnamu, Pakistanu i Filipin zastąpiły przywóz rozważanego produktu z Chińskiej Republiki Ludowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2004 NR 289 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 68 z 200410.9.2004

  Decyzja nr 1/2004 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wykorzystania rezerwy przeznaczonej na rozwój długoterminowy oraz środków pochodzących z instrumentu inwestycyjnego 9 Europejskiego Funduszu Rozwoju do ustanowienia instrumentu AKP-WE na rzecz wody

 • Dz. U. L289 - 67 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1589/2004 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1341/2004

 • Dz. U. L289 - 66 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1588/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L289 - 64 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1587/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L289 - 63 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1586/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 4. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L289 - 61 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1585/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L289 - 59 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1584/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 10 września 2004 r.

 • Dz. U. L289 - 58 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1583/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L289 - 6 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1581/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1639/2001 ustanawiające minimalne i rozszerzone programy wspólnotowe w zakresie gromadzenia danych w sektorze rybołówstwa oraz ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1543/2000

 • Dz. U. L289 - 4 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2004 z dnia 8 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L289 - 3 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1579/2004 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L289 - 1 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1578/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.