Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 289 POZ 68

Tytuł:

Decyzja nr 1/2004 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wykorzystania rezerwy przeznaczonej na rozwój długoterminowy oraz środków pochodzących z instrumentu inwestycyjnego 9 Europejskiego Funduszu Rozwoju do ustanowienia instrumentu AKP-WE na rzecz wody

Data ogłoszenia:2004-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 289 POZ 68

L 289/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.9.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 1/2004 RADY MINISTRÓW AKP-WE z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wykorzystania rezerwy przeznaczonej na rozwój długoterminowy oraz środków pochodzących z instrumentu inwestycyjnego 9 Europejskiego Funduszu Rozwoju do ustanowienia instrumentu AKP-WE na rzecz wody (2004/632/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o Partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (zwaną dalej „Umową”) (1), w szczególności art. 8 załącznika I, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Ministrów UE. Jednak środki z koperty przeznaczonej na współpracę i integrację regionalną określone w ust. 3 lit. b) załącznika I (protokół finansowy) Umowy zostały wykorzystane w całości. Dlatego też niezbędne środki powinny zostać przeniesione z niewykorzystanych środków z koperty z 9 EFR przeznaczonej na rozwój długoterminowy oraz z instrumentu inwestycyjnego, o których mowa w ust. 3 lit. b) i c) protokołu finansowego.

Na 2571. posiedzeniu w dniu 22 marca 2004 r. Rada Ministrów UE zdecydowała o ustanowieniu instrumentu AKP na rzecz wody i przeznaczeniu na ten cel kwoty 500 mln EUR z warunkowej kwoty 1 mld EUR z 9 Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR). Rada zdecydowała również o uruchomieniu w trybie natychmiastowym pierwszej transzy w wysokości 250 mln EUR i o podjęciu decyzji do marca 2005 r. w sprawie mobilizacji drugiej transzy w wysokości 250 mln EUR oraz w sprawie wykorzystania pozostającej kwoty 500 mln EUR z warunkowej kwoty 1 mld EUR. Pierwsza transza w wysokości 250 mln EUR zostanie rozdzielona pomiędzy koperty określone w ust. 3 protokołu finansowego do 9 Europejskiego Funduszu Rozwoju w następujący sposób: 185 mln EUR na kopertę przeznaczoną na rozwój długoterminowy, 24 mln EUR na kopertę przeznaczoną na rozwój regionalny oraz 41 mln EUR na instrument inwestycyjny. Komisja poinformowała Radę Ministrów AKP o podwyższeniu o 24 mln EUR transzy wewnętrznej państw AKP z 9 EFR i zaproponowała przeznaczenie tych środków na ustanowienie instrumentu AKP-WE na rzecz wody. Aby zapewnić wsparcie dla realizacji Inicjatywy UE na rzecz Wody w państwach AKP, wskazane jest przydzielenie dodatkowych środków w wysokości 500 mln EUR, z których pierwsza transza w wysokości 250 mln EUR może zostać udostępniona na podstawie decyzji Rady

(4)

Artykuł 15 Umowy uprawnia Radę Ministrów AKP-WE do podejmowania decyzji na mocy tej Umowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Ustanowienie instrumentu AKP-WE na rzecz wody Kwota 226 mln EUR, złożona z 185 mln EUR rezerwy z koperty 9 EFR przeznaczonej na rozwój długoterminowy oraz 41 mln EUR z instrumentu inwestycyjnego 9 EFR, zostaje przekazana na transzę wewnętrzną państw AKP w ramach koperty przeznaczonej na współpracę i integrację regionalną i zostaje wykorzystana do ustanowienia instrumentu AKP-WE na rzecz wody. Wraz z kwotą 24 mln EUR, która już jest dostępna w ramach dotacji wewnątrz AKP, łączna kwota 250 mln EUR zostanie w ten sposób udostępniona w pierwszej transzy instrumentu AKP-WE na rzecz wody.

(2)

(3)

Artykuł 2 Druga transza Po uruchomieniu przez Radę Ministrów UE drugiej transzy w wysokości 250 mln EUR z warunkowego 1 mld z 9 EFR, kwota ta zostanie wykorzystana na drugą transzę instrumentu AKPWE na rzecz wody.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 376.

10.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/69

Artykuł 3 Wniosek o finansowanie wsparcia Zgodnie z art. 13 ust. 2 załącznika IV do Umowy, Rada Ministrów AKP zwraca się z wnioskiem do Komisji o finansowanie wsparcia otrzymanego dla instrumentu AKP-WE na rzecz wody na podstawie współpracy wewnątrz państw AKP w odniesieniu do kwot określonych w art. 1 i 2.

Sporządzono w Gaborone, dnia 6 maja 2004 r. W imieniu Rady Ministrów AKP-WE

P. MOUSSA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 289 POZ 68 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 67 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1589/2004 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1341/2004

 • Dz. U. L289 - 66 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1588/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L289 - 64 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1587/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L289 - 63 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1586/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 4. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L289 - 61 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1585/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L289 - 59 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1584/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 10 września 2004 r.

 • Dz. U. L289 - 58 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1583/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L289 - 54 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1582/2004 z dnia 8 września 2004 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1470/2001 na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) wysyłanych z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L289 - 6 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1581/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1639/2001 ustanawiające minimalne i rozszerzone programy wspólnotowe w zakresie gromadzenia danych w sektorze rybołówstwa oraz ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1543/2000

 • Dz. U. L289 - 4 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2004 z dnia 8 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L289 - 3 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1579/2004 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L289 - 1 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1578/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.