Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 291 POZ 17

Tytuł:

Wspólne działanie 2004/638/GASP z dnia 13 września 2004 r. zmieniające wspólne działanie 2004/523/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej państwa prawa w Gruzji, EUJUST THEMIS

Data ogłoszenia:2004-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 291 POZ 17

14.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/17

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE 2004/638/GASP z dnia 13 września 2004 r. zmieniające wspólne działanie 2004/523/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej państwa prawa w Gruzji, EUJUST THEMIS

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 25 trzeci akapit i art. 26, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 W art. 10 wspólnego działania 2004/523/WPZiB ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją wynosi 2 307 873 EUR.” Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2004 r. W imieniu Rady

Dnia 28 czerwca 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/523/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej państwa prawa w Gruzji, EUJUST THEMIS (1). Po zakończeniu fazy planowania misji, 16 lipca 2004 r. Rada zatwierdziła plan operacyjny (OPLAN) EUJUST THEMIS, rozpoczynając w ten sposób operację. W czasie fazy planowania określono dodatkowe potrzeby operacyjne EUJUST THEMIS, wymagające zmiany stawek dziennych dla personelu misji. Kwota referencyjna dla misji powinna zostać odpowiednio zmieniona,

(2)

(3)

(4)

B. R. BOT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 228 z 29.6.2004, str. 21.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 291 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 14 z 200414.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia drugiego etapu planu działań technicznych 2004 na rzecz doskonalenia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3374)

 • Dz. U. L291 - 12 z 200414.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1596/2004 z dnia 13 września 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L291 - 3 z 200414.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

 • Dz. U. L291 - 1 z 200414.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1594/2004 z dnia 13 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.