Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 15 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja nr 3/2004 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2000 z dnia 23 marca 2000 r.

Data ogłoszenia:2004-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 15 - Strona 5

Strona 5 z 10

Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Edukacji i instytucje podlegające Ministerstwu) 9. Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Sprawiedliwości i instytucje podlegające Ministerstwu) 10. Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Gospodarki i instytucje podlegające Ministerstwu) 11. Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Spraw Zagranicznych i instytucje podlegające Ministerstwu) 12. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i instytucje podlegające Ministerstwu) 13. Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Rolnictwa i instytucje podlegające Ministerstwu) V. Węgry 1. Belügyminisztérium (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) 2. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministerstwo Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodzinnych) 3. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia) 4. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego) 5. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministerstwo Gospodarki i Transportu) 6. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (Ministerstwo ds. Dzieci, Młodzieży i Sportu) 7. Honvédelmi Minisztérium (Ministerstwo Obrony) 8. Igazságügyi Minisztérium (Ministerstwo Sprawiedliwości) 9. Informatikai és Hírközlési Minisztérium (Ministerstwo Informatyki i Łączności) 10. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Ministerstwo Środowiska i Gospodarki Wodnej) 11. Külügyminisztérium (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) 12. Miniszterelnöki Hivatal (Urząd Premiera) 13. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego) 14. Oktatási Minisztérium (Ministerstwo Edukacji) 15. Pénzügyminisztérium (Ministerstwo Finansów) W. Malta 1. Ministeru għall-Politika Soċjali (Ministerstwo ds. Polityki Społecznej) 2. Ministeru ta’ l-Edukazzjoni (Ministerstwo Edukacji) 3. Ministeru tal-Finanzi (Ministerstwo Finansów) 4. Ministeru għar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministerstwo ds. Zasobów i Infrastruktury) 5. Ministeru għat-Turiżmu (Ministerstwo Turystyki) 6. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni (Ministerstwo Transportu i Komunikacji) 7. Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi (Ministerstwo Gospodarki) 8. Ministeru għall-Intern u l-Ambjent (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Środowiska) 9. Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd (Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa) 10. Ministeru għal Għawdex (Ministerstwo ds. Gozo) 11. Ministeru għas-Saħħa (Ministerstwo Zdrowia) 12. Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) 13. Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali (Ministerstwo Sprawiedliwości i Rządu) 14. The Armed Forces of Malta (AFM) (Siły Zbrojne Malty)


L 293/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2004

X. Polska 1. Ministerstwo Finansów 2. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 3. Ministerstwo Kultury 4. Ministerstwo Obrony Narodowej 5. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6. Ministerstwo Skarbu Państwa 7. Ministerstwo Sprawiedliwości 8. Ministerstwo Infrastruktury 9. Ministerstwo Środowiska 10. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 11. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 12. Ministerstwo Zdrowia 13. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Y. Słowenia 1. Ministrstvo za finance (Ministerstwo Finansów) 2. Ministrstvo za notranje zadeve (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) 3. Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) 4. Ministrstvo za obrambo (Ministerstwo Obrony) 5. Ministrstvo za pravosodje (Ministerstwo Sprawiedliwości) 6. Ministrstvo za gospodarstvo (Ministerstwo Gospodarki) 7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności) 8. Ministrstvo za promet (Ministerstwo Transportu) 9.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 15 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 30 z 200416.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/627/WE ustanawiającą Europejską Grupę Regulatorów dla Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

 • Dz. U. L293 - 14 z 200416.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/89/WE z dnia 13 września 2004 r. po raz piąty dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L293 - 12 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2004 z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L293 - 10 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1613/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L293 - 7 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1612/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2004 r.

 • Dz. U. L293 - 6 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1611/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

 • Dz. U. L293 - 5 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1610/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

 • Dz. U. L293 - 4 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L293 - 3 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1608/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów żabnicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L293 - 1 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.