Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz pięciu zastępców członków Komitetu Regionów ze Zjednoczonego Królestwa

Data ogłoszenia:2004-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 20

L 298/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz pięciu zastępców członków Komitetu Regionów ze Zjednoczonego Królestwa (2004/649/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wiska zastępców członków zwolniły się w związku z mianowaniem Pana Jacka McCONNELLA i Pana Corrie McCHORDA członkami Komitetu Regionów,


PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

Artykuł 1 Niniejszym mianowani zostają uwzględniając propozycję Zjednoczonego Królestwa, a) członkami Komitetu Regionów:

a także mając na uwadze, co następuje:

1. Pan Jack McCONNELL First Minister Scottish Parliament w zastępstwie Pani Irene OLDFATHER

(1)

W dniu 22 stycznia 2002 r. (1) Rada przyjęła decyzję w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów.

2. Pan Corrie McCHORD Leader of Stirling Council

(2)

Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Pani Christine MAY, o czym Rada została poinformowana w dniu 24 lipca 2003 r., trzy stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu – Pani Diane BUNYAN, Pana Hugh HALCRO-JOHNSTONA i Pani Irene McGUGAN, – o czym Rada została poinformowana w dniu 24 lipca 2003 r.; jedno stanowisko członka zwolniło się w związku z rezygnacją Pani Irene OLDFATHER, o czym Rada została poinformowana w dniu 5 maja 2004 r. oraz dwa stano-

w zastępstwie Pani Christine MAY

b) zastępcami członków Komitetu Regionów:

1. Pani Helen HOLLAND Bristol City Council w zastępstwie Pani Diane BUNYAN

(1) Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str.38.

23.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/21

2. Pani Nicola STURGEON Scottish Parliament w zastępstwie Pani Irene McGUGAN 3. Pan Jim McCABE North Lanarkshire Council w zastępstwie Pana Corrie McCHORD 4. Pan Andrew CAMPBELL Leader of Dumfries and Galloway Council w zastępstwie Pana Hugh HALCRO-JOHNSTONA

5. Pani Irene OLDFATHER Scottish Parliament w zastępstwie Pana Jacka McCONNELLA na czas pozostający do końca kadencji, czyli do 25 stycznia 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2004 r. W imieniu Rady

D. AHERN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 25 z 200423.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/376/WE w odniesieniu do wysyłki mączki mięsno-kostnej pochodzącej ze ssaków i produktów pokrewnych z Portugalii (notyfikowana jako dokument K(2004) 3463) (1)

 • Dz. U. L298 - 24 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. dotycząca mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L298 - 23 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia

 • Dz. U. L298 - 22 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym w celu uwzględnienia przystąpienia Malty (1)

 • Dz. U. L298 - 18 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1660/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L298 - 16 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1659/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L298 - 14 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L298 - 12 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2004 z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L298 - 6 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2004 z dnia 21 września 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L298 - 3 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiające zasady przejścia z opcjonalnego systemu modulacji ustanowionego art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 na obowiązkowy system modulacji ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L298 - 1 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.