Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 12

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2004-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 12

Strona 12 z 16

886.

887.

888.

889.

890.

891.

892.

893.

894.

895.

896.

897.

898.

899.

900.

L 300/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2004

901.

Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej temperaturze topnienia, poddany działaniu gliny (CAS nr 9786305-3), z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest karcynogenna Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej temperaturze topnienia, poddany działaniu kwasu krzemowego (CAS nr 97863-06-4), z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest karcynogenna Gacz parafinowy (ropa naftowa), poddany działaniu węgla (CAS nr 100684-49-9), z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest karcynogenna Petrolatum (CAS nr 8009-03-8), z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest karcynogenna Petrolatum (ropa naftowa) oksydowane (CAS nr 64743-01-7), z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest karcynogenna Petrolatum (ropa naftowa) poddane działaniu tlenku glinu (CAS nr 85029-74-9), z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest karcynogenna Petrolatum (ropa naftowa), hydrorafinowane (CAS nr 92045-77-7), z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest karcynogenna Petrolatum (ropa naftowa), poddane działaniu węgla (CAS nr 97862-97-0), z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest karcynogenna Petrolatum (ropa naftowa), poddane działaniu kwasu krzemowego (CAS nr 97862-98-1), z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja z której pochodzi nie jest karcynogenna Petrolatum (ropa naftowa), poddane działaniu gliny (CAS nr 100684-33-1), z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest karcynogenna Destylaty (ropa naftowa), lekkie, krakowane katalitycznie (CAS nr 64741-59-9) Destylaty (ropa naftowa), średnie, krakowane katalitycznie (CAS nr 64741-60-2) Destylaty (ropa naftowa), lekkie, krakowane termicznie (CAS nr 64741-82-8) Destylaty (ropa naftowa), hydroodsiarczane, lekkie, krakowane katalitycznie (CAS nr 68333-25-5) Destylaty (ropa naftowa), lekka benzyna poddana krakingowi parowemu (CAS nr 68475-80-9) Destylaty (ropa naftowa), destylaty ropy naftowej poddane krakingowi parowemu (CAS nr 68477-38-3) Oleje napędowe (ropa naftowa), poddane krakingowi parowemu (CAS nr 68527-18-4) Destylaty (ropa naftowa), średnie, krakowane termicznie, hydroodsiarczane (CAS nr 85116-53-6) Oleje napędowe (ropa naftowa), krakowane termicznie, hydroodsiarczane (CAS nr 92045-29-9) Pozostałości (ropa naftowa), uwodornione, benzyna ciężka poddana krakingowi parowemu (CAS nr 9206200-5) Pozostałości (ropa naftowa), destylat benzyny ciężkiej poddanej krakingowi parowemu (CAS nr 92062-04-9) Destylaty (ropa naftowa), lekkie, poddane krakingowi parowemu, rozkładane termicznie (CAS nr 92201-60-0) Pozostałości (ropa naftowa), nagrzana benzyna ciężka poddana krakingowi parowemu (CAS nr 93763-85-0) Oleje napędowe (ropa naftowa), lekkie, próżniowe, krakowane termicznie, hydroodsiarczane (CAS nr 9792659-5) Destylaty (ropa naftowa), hydroodsiarczane, pośredni koks (CAS nr 101316-59-0)


902.

903.

904.

905.

906.

907.

908.

909.

910.

911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 52 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady 2004/658/WPZiB z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L300 - 48 z 200425.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. zezwalająca na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1865)

 • Dz. U. L300 - 44 z 200425.9.2004

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 43 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 42 z 200425.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 22 września 2004 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L300 - 12 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L300 - 11 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L300 - 5 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustalające normę handlową stosowaną do kiwi

 • Dz. U. L300 - 3 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2004 z dnia 24 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L300 - 1 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.