Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1185/2004 w zakresie terminu zgłaszania ofert w przetargach częściowych na sprzedaż w celu wywozu żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2004-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 3

5.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1730/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1185/2004 w zakresie terminu zgłaszania ofert w przetargach częściowych na sprzedaż w celu wywozu żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1185/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1185/2004 otrzymuje brzmienie: „2. Termin składania ofert w następujących przetargach częściowych upływa w każdy czwartek o godzinie 9 (czasu brukselskiego), z wyjątkiem czwartku 22 lipca 2004 r., 5 sierpnia 2004 r., 19 sierpnia 2004 r., 2 września 2004 r., 4 listopada 2004 r., 23 grudnia 2004 r., 30 grudnia 2004 r., 24 marca 2005 r., 5 maja 2005 r. i 26 maja 2005 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1185/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. otwierającego stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej (2) stanowi, że termin zgłaszania ofert w przetargu częściowym wygasa w każdy czwartek z wyjątkiem niektórych dat. Zważywszy, że 1 i 2 listopada oraz 30 grudnia 2004 r. to dni wolne od pracy w większości Państw Członkowskich, ze względów administracyjnych oraz dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania należy odstąpić od przetargu częściowego, którego termin upływa 4 listopada i 30 grudnia 2004 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. (2) Dz.U. L 227 z 26.6.2004, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1410/2004 (Dz.U. L 256 z 3.8.2004, str. 13).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 8 z 20045.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2004 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty w kosztach szczepień przeciwko pryszczycy w Niderlandach w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3453) (1)

 • Dz. U. L307 - 7 z 20045.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wniosku złożonego przez Republikę Malty dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku VAT na dostawę elektryczności (notyfikowana jako dokument K(2004) 3240)

 • Dz. U. L307 - 6 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Finlandii członkiem oraz przedstawiciela Finlandii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 5 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 4 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotyczącej mianowania przedstawiciela Austrii członkiem oraz przedstawiciela Austrii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 1 z 20045.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2004 z dnia 4 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.