Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1769/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2004-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 29

ONM

ABB

A

B01-2010

05030102

2010

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

B01-2011 D X X X X X X X X X X X X X D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X D D D D D D D D D D

05030102

2011 PL

B01-2012

05030102

2012

B01-2013

05030102

2013

D

D

B01-2014

05030102

2014

B01-2020

05030103

2020


X

X

B01-2024

05030103

2024

X

X

B01-2029

05030103

2029

X

X

B01-2030

05030104

2030

X

X

B01-2031 D X X X X X X A A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A A A A A A A A A X X X A A A A A A A A A A A A X X X X X X X X X X X X X A A A A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X D D D D D D D D D D

05030104

2031

B01-2032

05030104

2032

B01-2033

05030104

2033

D

D

B01-2034

05030104

2034 D D X X

B01-2040

05030105

2040

X

X

B01-2050

05030106

2050

X

X

B01-2071

05030107

2071

X

X

B01-3120

05030108

3120

X

X

B01-3012

05030109

3012

X

X

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

B01-3013

05030109

3013

X

X

PDB2005

05030110

0000

A

A

PDB2005

05030111

0000

A

A

B01-2099

05030199

2099

X

X

B01-2100

05030201

2100

X

X

B01-2110

05030202

2110

X

X

B01-2111 D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X D D D D X X X X

05030202

2111 D D X X X X D X X X X D X X X X D X X X X D X X X X D X X X X

B01-2112

05030202

2112

B01-2113

05030202

2113

D

D

B01-2114

05030202

2114

B01-2120

05030203

2120

X

X

B01-2121

05030204

2121

X

X

B01-2122

05030205

2122

X

X

L 316/23

B01-2123

05030206

2123

X

X

F300

F300B F301

F304

F305

F306

F307

F400

F402

F403

F404

F500

F501

F502

F503

F507

F508A F508B

F508C

F508D F508E F508F

F509A F509B F510

F510A F511

F511A F512

F513

F515

F516

F517

F518

L 316/24

ONM

ABB

A

B01-2010

05030102

2010

D

D

D

D

D

D

D

D

D

B01-2011 D X X X X D D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X D D D

05030102

2011 PL

B01-2012

05030102

2012

B01-2013

05030102

2013

B01-2014

05030102

2014

B01-2020

05030103

2020

X

B01-2024

05030103

2024

X

B01-2029

05030103

2029

X

B01-2030

05030104

2030

B01-2031 D X X X X X A A X X X X X X D D A X X X X A A A A A A X D D X X D D X X X X X X X X X X X X X D D D X X X X

05030104

2031

B01-2032

05030104

2032

B01-2033

05030104

2033

B01-2034

05030104

2034 X X X X X A A X X X X X X X A A X X X X X X A A X X X X X

B01-2040

05030105

2040

X

B01-2050

05030106

2050

B01-2071

05030107

2071

B01-3120

05030108

3120

X

B01-3012

05030109

3012

X

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

B01-3013

05030109

3013

X

PDB2005

05030110

0000

A

A

PDB2005

05030111

0000

A

A

B01-2099

05030199

2099

B01-2100

05030201

2100

X

B01-2110

05030202

2110

X

B01-2111 D A A A A A A A A D D D

05030202

2111 D X X X X X X X X D D D D D D D D D D D D D D D D

B01-2112

05030202

2112

B01-2113

05030202

2113

B01-2114

05030202

2114

B01-2120

05030203

2120

X

X

B01-2121

05030204

2121

X

X

B01-2122

05030205

2122

X

X

15.10.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 96 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka owiec w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4055) (1)

 • Dz. U. L316 - 91 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania niektórych TSE kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4011)

 • Dz. U. L316 - 87 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz wykazu programów kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4010)

 • Dz. U. L316 - 86 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L316 - 85 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L316 - 84 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1782/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L316 - 82 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1781/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L316 - 74 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1780/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L316 - 73 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1779/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L316 - 72 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1778/2004 z dnia 13 października 2004 r. dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L316 - 66 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1777/2004 z dnia 14 października 2004 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2342/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny w odniesieniu do systemu premii, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L316 - 65 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1776/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające na rok gospodarczy 2003/2004 wysokość kwoty do uiszczenia przez wytwórców cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty B i daną opłatą

 • Dz. U. L316 - 64 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1775/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L316 - 61 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1774/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L316 - 60 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1773/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 9. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L316 - 58 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1772/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L316 - 56 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1771/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 15 października 2004 r.

 • Dz. U. L316 - 54 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1770/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.