Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1769/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2004-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 29

17XXXXXX

33

F519

F519B

F519C F520

F521

F522

F523

F530

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F602B F603

F604

F604B F800

F800B F801

F802

F802B F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B F900

F901

F902

15.10.2004

ONM

ABB

A

B01-4070 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

05040111

4070


X

X

X

X

B01-4071

05040111

4071

B01-4080

05040112

4080

PL

B01-4081

05040112

4081

B01-4090

05040113

4090

B01-4091

05040113

4091

B01-4092

05040113

4092

B01-4099 A A A A

05040199

4099

PDB2005

05040400

0000

NC FY 2005

05070101

0000

B01-3600

05070101

3600

B01-3609

05070101

3609

B01-3610

05070102

3610

B01-3700

05070103

3700

B01-3701

05070103

3701

B01-4100

05070104

4100

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

B01-4101

05070104

4101

PDB2005 X X X X

05070200

0000

B01-3800

05080401

3800

B01-3801

05080401

3801

B01-3810

05080501

3810

B01-3811

05080501

3811

B01-3820

05080600

3820

NC FY 2005

05089900

0000

B01-3890

05089900

3890

B01-2610

11020100

2610

B01-2690

11020200

2690

B01-3240

11020300

3240

L 316/33

17XXXXXX

33

F903

F904

F905

F906

F907

F908

F909

F910

F911

F920

F921

F922

F930

F950

F951

F952

F953

F954

F955

F957

F960

F961

F962

F970

F980

F990

L 316/34

ONM

ABB

A

B01-4070

05040111

4070

B01-4071

05040111

4071 PL

B01-4080

05040112

4080

B01-4081

05040112

4081

B01-4090

05040113

4090

B01-4091

05040113

4091

B01-4092

05040113

4092

B01-4099

05040199

4099

PDB2005

05040400

0000

NC FY 2005

05070101

0000

B01-3600

05070101

3600

B01-3609

05070101

3609

B01-3610

05070102

3610

B01-3700

05070103

3700

B01-3701

05070103

3701

B01-4100

05070104

4100

B01-4101

05070104

4101

PDB2005

05070200

0000

B01-3800

05080401

3800

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

B01-3801

05080401

3801

B01-3810

05080501

3810

B01-3811

05080501

3811

B01-3820

05080600

3820

NC FY 2005

05089900

0000

B01-3890

05089900

3890

B01-2610

11020100

2610

B01-2690

11020200

2690

B01-3240

11020300

3240

17XXXXXX

33

15.10.2004

15.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/35

ZAŁĄCZNIK II SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE TRANSFERU PLIKÓW KOMPUTEROWYCH DO EFOGR (począwszy od 16 października 2004 r.) WSTĘP Poniższe specyfikacje techniczne mają zastosowanie dla roku budżetowego 2004, który rozpoczął się 16 października 2003 r. 1. Środki przekazu Organ koordynujący Państwa Członkowskiego jest zobowiązany dokonać transferu plików komputerowych oraz odpowiedniej dokumentacji do Komisji za pośrednictwem STATEL/STADIUM. Komisja wesprze finansowo tylko jedną instalację STATEL/STADIUM w każdym Państwie Członkowskim. Najnowszą wersję programu STADIUMClient oraz więcej informacji na temat korzystania z STATEL/STADIUM można uzyskać na stronie internetowej CIRCA EFOGR. 2. Struktura plików komputerowych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 96 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka owiec w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4055) (1)

 • Dz. U. L316 - 91 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania niektórych TSE kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4011)

 • Dz. U. L316 - 87 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz wykazu programów kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4010)

 • Dz. U. L316 - 86 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L316 - 85 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L316 - 84 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1782/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L316 - 82 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1781/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L316 - 74 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1780/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L316 - 73 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1779/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L316 - 72 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1778/2004 z dnia 13 października 2004 r. dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L316 - 66 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1777/2004 z dnia 14 października 2004 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2342/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny w odniesieniu do systemu premii, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L316 - 65 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1776/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające na rok gospodarczy 2003/2004 wysokość kwoty do uiszczenia przez wytwórców cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty B i daną opłatą

 • Dz. U. L316 - 64 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1775/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L316 - 61 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1774/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L316 - 60 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1773/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 9. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L316 - 58 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1772/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L316 - 56 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1771/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 15 października 2004 r.

 • Dz. U. L316 - 54 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1770/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.