Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2004-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 15

27.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych (2004/731/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24 i 38, Umowa między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Unii Europejskiej. Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji. a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest niniejszym umocowany do wyznaczenia osoby uprawnionej do podpisania Umowy, tak aby stała się ona wiążąca dla Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia jej przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2004 r. W imieniu Rady


B. R. BOT (3)

uwzględniając zalecenie Prezydencji,

(1)

Na swoim posiedzeniu w dniach 27 i 28 listopada 2003 r. Rada postanowiła upoważnić Prezydencję, przy wsparciu Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, do otwarcia negocjacji zgodnie z art. 24 i 38 Traktatu o Unii Europejskiej z niektórymi państwami trzecimi, tak aby Unia Europejska zawarła z każdym z nich Umowę w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych.

(2)

W następstwie upoważnienia do otwarcia negocjacji Prezydencja, przy wsparciu Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, wynegocjowała Umowę z Bośnią i Hercegowiną w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych.

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 22 z 200427.10.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/2/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L324 - 20 z 200427.10.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/1/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie dopuszczenia wkładu państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L324 - 16 z 200427.10.2004

  Umowa między Bośnią i Hercegowiną a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L324 - 13 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2004 z dnia 26 października 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L324 - 6 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2004 z dnia 26 października 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lardo di Colonnata)

 • Dz. U. L324 - 3 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1855/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L324 - 1 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1854/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.