Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze tymczasowego cła nałożonego na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2004-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4 - Strona 2

Strona 2 z 10

12.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/5

(9)

Od początku dochodzenia uznawano, że sklejka z drewna okoumé jest produkowana w wielu różnych typach oraz posiada cały szereg zastosowań w budownictwie, meblarstwie, transporcie oraz innych branżach. Niektóre zastosowania wymagają określonych typów sklejki z drewna okoumé, natomiast w innych przypadkach różne typy sklejek można stosować wymiennie. Najistotniejszą właściwością drewna okoumé jest jednak możliwość pocięcia go na dużego rozmiaru forniry bez sęków i skaz, dzięki czemu sklejka może posiadać dobre wykończenie oraz jednolitą i gładką powierzchnię. Oznacza to, że główną właściwością sklejki z drewna okoumé, stanowiącą o jej wyjątkowości w porównaniu z innymi rodzajami sklejek, jest wygląd jej wierzchnich warstw.


(12)

Przy braku innych uwag niniejszym potwierdza się ostateczną definicję rozpatrywanego produktu określoną w motywach (18) i (19) rozporządzenia tymczasowego.

2. Produkt podobny

(13)

Niektóre strony podniosły argumenty, że istnieje szereg różnic pomiędzy rozpatrywanym produktem produkowanym w ChRL a produktem produkowanym i sprzedawanym przez przemysł wspólnotowy na terenie Wspólnoty, zatem produkty te nie mogą być rozpatrywane jako podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. W szczególności twierdzono, że:

(10)

Warstwy wewnętrzne sklejki mogą być wykonane z różnych gatunków drewna tropikalnego lub pochodzącego z klimatu umiarkowanego. W przypadku produkcji sklejki wykonanej w całości z drewna tropikalnego producenci sklejki z drewna okoumé stosują drewno okoumé jako warstwy wewnętrzne, nie ze względu na szczególne właściwości drewna okoumé w porównaniu z innymi gatunkami drewna tropikalnego, lecz ze względu na naturalne procesy zachodzące w trakcie produkcji. Rodzaj lub rodzaje drewna stosowane do warstw wewnętrznych mają oczywisty wpływ na koszt produktu finalnego, jego właściwości oraz zastosowanie do określonych celów. Jednakże w kontekście dochodzenia uznano, że kwestię tę można potraktować także poprzez rozróżnienie różnych typów produktu, tak aby przy rozstrzyganiu o dumpingu i szkodzie porównywane były wyłącznie identyczne rodzaje sklejki. System określania kodu produktu zastosowany w dochodzeniu rozróżnia między innymi sklejkę wykonaną wyłącznie z drewna okoumé od sklejki z wierzchnią warstwą okoumé. Zatem twierdzenie, że sklejka wykonana wyłącznie z drewna okoumé i sklejka z wierzchnią warstwą okoumé nie mogą być uznawane za ten sam produkt, zostało odrzucone.

a) chińscy producenci będący jednocześnie eksporterami sprzedają sklejkę z wierzchnią warstwą okoumé, podczas gdy przemysł wspólnotowy sprzedaje sklejkę wykonaną wyłącznie z drewna okoumé;

b) chińscy producenci będący jednocześnie eksporterami sprzedają panele o standardowych wymiarach 2 440 × 1 220 mm i 2 500 × 1 250 mm, podczas gdy przemysł wspólnotowy sprzedaje tzw. rozmiary „jumbo” 3 100 × 1 530 mm oraz 3 100 × 1 700 mm;

c) chińscy producenci będący jednocześnie eksporterami sprzedają sklejkę do wnętrz, podczas gdy przemysł wspólnotowy sprzedaje sklejkę odporną na działanie czynników atmosferycznych lub do zastosowań na zewnątrz;

(11)

W rozporządzeniu tymczasowym postanowiono wyłączyć powleczoną sklejkę z drewna okoumé z dochodzenia z przyczyn określonych w motywie (19) rozporządzenia tymczasowego. Powleczona sklejka z drewna okoumé to sklejka z wierzchnią warstwą z drewna okoumé lub wykonana wyłącznie z drewna okoumé i powleczona innym materiałem. Przemysł wspólnotowy podniósł argument, że produkty te nie powinny zostać wyłączone, gdyż stanowią one część tego samego rynku, podobnie jak pozostałe produkty z drewna okoumé. Jednak powłoka na powierzchni drewna sprawia, że wspomniana wyżej zasadnicza właściwość sklejki z drewna okoumé, tzn. wygląd zewnętrzny, staje się mniej ważna. Powleczona sklejka z drewna okoumé nie posiada zatem tych samych właściwości fizycznych i technicznych co rozpatrywany produkt. Ponadto powleczona sklejka z drewna okoumé ma zwykle, w przeciwieństwie do rozpatrywanego produktu, jedno zastosowanie, mianowicie do szalunków betonowych. Zatem i ten argument należy oddalić.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 40 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. dotycząca mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L336 - 38 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. upoważniająca Austrię do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 21 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L336 - 37 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L336 - 36 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L336 - 35 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L336 - 34 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L336 - 32 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L336 - 24 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L336 - 23 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 12. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L336 - 21 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L336 - 19 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 12 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L336 - 18 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1945/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające na rok 2005 procentowe redukcje, jakie mają być stosowane w odniesieniu do wniosków o przydział składanych przez nietradycyjne podmioty gospodarcze w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów

 • Dz. U. L336 - 15 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1944/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L336 - 13 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 1 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakończenia przeglądu rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS), pochodzących między innymi z Tajwanu, dla nowych eksporterów

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.