Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze tymczasowego cła nałożonego na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2004-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4 - Strona 3

Strona 3 z 10

d) jakość warstw wierzchnich jest niższa w przypadku paneli sprzedawanych przez chińskich producentów będących jednocześnie eksporterami (jakość B/BB w porównaniu do jakości BB/CC);

e) warstwy wierzchnie paneli sprzedawanych przez chińskich producentów będących jednocześnie eksporterami są cieńsze od paneli sprzedawanych przez przemysł wspólnotowy (0,6 mm w porównaniu do 1 mm);

f) jakość warstw wewnętrznych paneli sprzedawanych przez chińskich producentów będących jednocześnie eksporterami jest niższa;


g) jakość kleju w panelach sprzedawanych przez chińskich producentów będących jednocześnie eksporterami jest niższa.

L 336/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2004

(14)

Jeśli chodzi o trzy pierwsze właściwości, o których mowa w motywie (13) lit. a) – c) powyżej, dochodzenie wykazało, że zarówno chińscy producenci będący jednocześnie eksporterami, jak i przemysł wspólnotowy sprzedają sklejkę wykonaną wyłącznie z drewna okoumé oraz sklejkę z wierzchnią warstwą z drewna okoumé, o klasie do wykorzystania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, a także o różnych wymiarach paneli. Ponieważ właściwości te są zwykle opisane w dokumentacji handlowej, włączono je do numerów kontrolnych produktu (ang. product control number - PCN) w celu obliczenia marginesu dumpingu oraz szkody. Zatem jeśli chodzi o te właściwości, wzięto pod uwagę wszelkie różnice i porównanie dotyczyło wyłącznie produktów podobnych.

(18)

W związku z powyższym stwierdza się, że wnioskowane różnice pomiędzy rozpatrywanym produktem produkowanym i sprzedawanym na terenie Wspólnoty przez przemysł wspólnotowy, w zakresie, w jakim zostały one opisane, wzięto w pełni pod uwagę poprzez włączenie ich do kodu PCN lub poprzez wprowadzenie odpowiednich korekt. Ponieważ różnice te w żadnym razie nie zmieniają faktu, że rozpatrywany produkt oraz produkt wytwarzany i sprzedawany na terenie Wspólnoty przez przemysł wspólnotowy posiadają te same podstawowe właściwości i przeznaczenia, zaś stwierdzenie, że produkt rozpatrywany i produkt produkowany i sprzedawany na terenie Wspólnoty nie są podobne, należy odrzucić.

(19)

Przy braku innych uwag dotyczących produktu podobnego niniejszym potwierdza się ustalenia zawarte w motywie (20) rozporządzenia tymczasowego.

(15)

Czwarta właściwość określona w motywie (13) lit. d) nie została włączona do kodów PCN, gdyż nie występuje w większości dokumentów handlowych udostępnionych Komisji w dochodzeniu. Na podstawie transakcji, w których została określona jakość i klasa warstw zewnętrznych, ustalono, że chińscy producenci będący jednocześnie eksporterami, a także przemysł wspólnotowy, sprzedawali produkty różnej klasy i nie wydaje się, że klasy produktu podobnego sprzedawanego przez przemysł wspólnotowy są zasadniczo wyższej jakości niż w przypadku produktów chińskich producentów będących jednocześnie eksporterami.

D. DUMPING

1. Traktowanie na warunkach gospodarki rynkowej

(20)

Jeden producent będący jednocześnie eksporterem, któremu nie przyznano traktowania na warunkach gospodarki rynkowej, podniósł, że Komisja nie uwzględniła jego uwag wniesionych po ujawnieniu ustaleń Komisji. Jego argumenty zostały rozpatrzone i odniesiono się do nich w motywach (29)–(32) rozporządzenia tymczasowego. W związku z powyższym twierdzenie to zostało odrzucone.

(16)

Ostatnie trzy właściwości, o których mowa w motywie (13) lit. e) – g), także nie zostały włączone do kodów PCN, gdyż nie pojawiają się w większości danych dotyczących transakcji. Uznano jednak, że większość produktów wywożonych z ChRL ma warstwy wierzchnie cieńsze niż wspólnotowy produkt podobny. Podobnie różnice jakościowe kleju oraz warstw wewnętrznych, chociaż mają różny zakres, można zasadniczo uogólnić do stwierdzenia, że mają one znaczenie w oczach ewentualnych nabywców i nie należy ich pomijać. W odniesieniu do tych różnic wprowadzono zatem korekty w obliczeniach marginesów podcięcia cenowego i szkody, zgodnie z treścią motywu (80) rozporządzenia tymczasowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 40 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. dotycząca mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L336 - 38 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. upoważniająca Austrię do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 21 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L336 - 37 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L336 - 36 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L336 - 35 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L336 - 34 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L336 - 32 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L336 - 24 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L336 - 23 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 12. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L336 - 21 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L336 - 19 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 12 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L336 - 18 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1945/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające na rok 2005 procentowe redukcje, jakie mają być stosowane w odniesieniu do wniosków o przydział składanych przez nietradycyjne podmioty gospodarcze w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów

 • Dz. U. L336 - 15 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1944/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L336 - 13 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 1 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakończenia przeglądu rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS), pochodzących między innymi z Tajwanu, dla nowych eksporterów

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.