Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2004-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 4

L 339/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1965/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (1) w szczególności jego art. 10 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

wego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (2). Decyzja Rady 2004/767/WPZiB (3) wdraża wymienione wspólne stanowisko. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie z efektem natychmiastowym,

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 zawiera listę osób w stosunku do których, na mocy tego rozporządzenia, stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów ekonomicznych. Komisja jest uprawniona do wprowadzania zmian do wymienionego załącznika, uwzględniając decyzje wykonawcze Rady w odniesieniu do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodo-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 15 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 14.

(2) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 52. (3) Patrz str. 16 Dz.U.

16.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/5

ZAŁĄCZNIK „Lista osób, o których mowa w art. 2 1) Borovcanin, Ljubomir. Data urodzenia: 27.2.1960. Miejsce urodzenia: Han Pijesak, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 2) Borovnica, Goran. Data urodzenia: 15.8.1965. Miejsce urodzenia: Kozarac, gmina miejska Prijedor, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 3) Bralo, Miroslav. Data urodzenia: 13.10.1967. Miejsce urodzenia: Kratine, gmina miejska Vitez, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 4) Djordjevic, Vlastimir. Data urodzenia: 1948. Miejsce urodzenia: Vladicin Han, Serbia i Czarnogóra. Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra. 5) Gotovina, Ante. Data urodzenia: 12.10.1955. Miejsce urodzenia: Wyspa Pasman, gmina miejska Zadar, Republika Chorwacji. Obywatelstwo: (a) Chorwacja, (b) Francja. 6) Hadzic, Goran. Data urodzenia: 7.9.1958. Miejsce urodzenia: Vinkovci, Republika Chorwacji. Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra. 7) Jankovic, Gojko. Data urodzenia: 31.10.1954. Miejsce urodzenia: Trbuse, gmina miejska Foca, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 8) Karadžić, Radovan. Data urodzenia: 19.6.1945. Miejsce urodzenia: Petnjica, Savnik, Czarnogóra, Serbia i Czarnogóra. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 9) Lazarevic, Vladimir. Data urodzenia: 23.3.1949. Miejsce urodzenia: Grncar, Serbia i Czarnogóra. Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra. 10) Lukic, Milan. Data urodzenia: 6.9.1967. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: (a) Bośnia i Hercegowina, (b) prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra. 11) Lukic, Sredoje. Data urodzenia: 5.4.1961. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: (a) Bośnia i Hercegowina, (b) prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra. 12) Lukic, Sreten. Data urodzenia: 28.3.1955. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra. 13) Milosevic, Dragomir. Data urodzenia: 4.2.1942. Miejsce urodzenia: Murgas, gmina miejska Ub, Serbia i Czarnogóra. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 14) Mladić, Ratko. Data urodzenia: 12.3.1942. Miejsce urodzenia: Bozanovici, gmina miejska Kalinovik, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: (a) Bośnia i Hercegowina, (b) Serbia i Czarnogóra. 15) Nikolic, Drago. Data urodzenia: 9.11.1957. Miejsce urodzenia: Bratunac, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 16) Pandurevic, Vinko. Data urodzenia: 25.6.1959. Miejsce urodzenia: Sokolac, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: (a) Bośnia i Hercegowina, (b) prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra. 17) Pavkovic, Nebojsa. Data urodzenia: 10.4.1946. Miejsce urodzenia: Senjski Rudnik, Serbia i Czarnogóra. Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra. 18) Popovic, Vujadin. Data urodzenia: 14.3.1957. Miejsce urodzenia: Sekovici, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra. 19) Todovic, Savo. Data urodzenia: 11.12.1952. Miejsce urodzenia: Foca, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 20) Zelenovic, Dragan. Data urodzenia: 12.2.1961. Miejsce urodzenia: Foca, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 21) Zupljanin, Stojan. Data urodzenia: 22.9.1951. Miejsce urodzenia: Kotor Varos, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 16 z 200416.11.2004

  Decyzja Rady 2004/767/WPZiB z dnia 15 listopada 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L339 - 13 z 200416.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2004 r. przyjmująca plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów przypisanych do roku budżetowego 2005, przeznaczonych na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych dla osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4356)

 • Dz. U. L339 - 11 z 200416.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. dotycząca projektu rozporządzenia Republiki Federalnej Niemiec w sprawie etykietowania owoców, warzyw i ziemniaków przetwarzanych po zbiorach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4029) (1)

 • Dz. U. L339 - 9 z 200416.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. dotycząca przedłużenia maksymalnego okresu ustanowionego na kolczykowanie w odniesieniu do niektórych sztuk bydła hodowanych w rezerwatach przyrody w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4013) (1)

 • Dz. U. L339 - 6 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1966/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L339 - 3 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów brosmy przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L339 - 1 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L339 - 0 z 200416.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.