Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 340 POZ 1

Tytuł:

2004/754/WEDecyzja Rady z dnia 11 października 2004 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony

Data ogłoszenia:2004-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 340 POZ 1

16.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 11 października 2004 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony (2004/754/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, w związku z jego art. 300 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: Do czasu wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r., należy zatwierdzić w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowę przejściową dotyczącą handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony.

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Tadżykistanu, z drugiej strony, a także załączniki i protokół, które ona zawiera, jak również deklaracje wydane zarówno jednostronnie przez Wspólnotę, jak i wspólnie z drugą stroną. 2. Do niniejszej decyzji załącza się tekst umowy, załączniki, protokół oraz Akt Końcowy. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby (osób) umocowanej (umocowanych) do podpisania Umowy przejściowej w imieniu Wspólnoty Europejskiej. Artykuł 3 Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Wspólnoty notyfikacji przewidzianej w art. 37 umowy.

Artykuł 1 1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowę przejściową dotyczącą handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Republiką

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 11 października 2004 r. W imieniu Rady

B.R. BOT

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 340 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L340 - 21 z 200416.11.2004

    2004/755/EuratomDecyzja Rady z dnia 11 października 2004 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony

  • Dz. U. L340 - 2 z 200416.11.2004

    Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.