Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 3

Tytuł:

Protokół określający możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa, na okres od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 2 grudnia 2007 r.

Data ogłoszenia:2004-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 3

Strona 1 z 7
24.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/3

PROTOKÓŁ określający możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa, na okres od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 2 grudnia 2007 r. Artykuł 1 1. Zgodnie z artykułem 2 Umowy i na okres czterech lat, począwszy od dnia 3 grudnia 2003 r., przyznaje się następujące możliwości połowowe: Artykuł 3 1. Mając na celu zapewnienie rozwoju trwałego i odpowiedzialnego rybołówstwa obydwie strony będą, we wspólnym interesie, wspierać partnerstwo do celów promowania w szczególności lepszej znajomości zasobów połowowych i biologicznych, kontroli rybołówstwa, rozwoju rybołówstwa nieprzemysłowego, tworzenia społeczności rybackich i szkoleń. 2. Środki określone poniżej są finansowane z drugiej części rekompensaty finansowej, do kwoty 195 000 EUR rocznie, zgodnie z poniższym podziałem:


— sejnery do połowu tuńczyka: licencje dla 41 statków;

— taklowce powierzchniowe: licencje dla 49 statków;

— statki poławiające za pomocą sznurów: licencje na 25 ton rejestrowych brutto na miesiąc, opartych na średniej rocznej.

a) 150 000 EUR na programy naukowe i techniczne mające na celu wspieranie lepszego zrozumienia oraz zarządzania połowami i zasobami żywymi w strefie połowowej Mauritiusa;

2. Jedynie wydaną na formalności prowadzenia

statki wspólnotowe posiadające ważną licencję, mocy niniejszego Protokołu i po dopełnieniu opisanych w załączniku, są upoważnione do połowów w strefie połowowej Mauritiusa.

b) 30 000 EUR na dotacje i szkolenia praktyczne w różnych dziedzinach nauki, techniki i gospodarki związanych z rybołówstwem oraz na udział w międzynarodowych spotkaniach dotyczących rybołówstwa;

Artykuł 2 1. Rekompensatę finansową, o której mowa w artykule 6 Umowy, na powyższy okres ustala się na kwotę 487 500 EUR rocznie. c) 15 000 na monitorowanie, kontrolę i nadzór, w tym satelitarny system monitorowania statków (VMS).

2. Rekompensata ta obejmuje połowy na wodach Mauritiusa w wysokości 6 500 ton rocznie. Jeżeli roczna wielkość połowów statków wspólnotowych na wodach Mauritiusa przekracza tę wielkość, powyższa rekompensata zostaje proporcjonalnie zwiększona według stawki 75 EUR za każdą dodatkowo złowioną tonę. Jednakże całkowita kwota rekompensaty finansowej dla połowów tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych do wypłacenia przez Wspólnotę nie może przekraczać podwójnej kwoty, o której mowa w ustępie 1.

3. Kwoty wymienione w ustępie 2 lit. a) i c) zostają udostępnione ministerstwu Mauritiusa odpowiedzialnemu za rybołówstwo po przekazaniu Komisji Europejskiej szczegółowego programu rocznego, w tym harmonogramu, oraz przewidywanych celów poszczególnych działań, które zostaną podjęte w odniesieniu do każdego środka, nie później niż 1 czerwca 2004 r. w pierwszym roku oraz przed 2 kwietnia w latach kolejnych. Są one wpłacane na rachunek bankowy otwarty w imieniu Skarbu Państwa; informacje o tym rachunku zostaną przekazane Delegacji Komisji Europejskiej na Mauritiusie po wejściu w życie niniejszego Protokołu.

3. Pierwszą część rekompensaty finansowej równoważną kwocie 292 500 EUR rocznie wpłaca się na rachunek otwarty w imieniu Skarbu Państwa, którego dane zostaną przekazane Delegacji Komisji Europejskiej na Mauritiusie po wejściu w życie niniejszego Protokołu. Pierwsza rata jest płatna nie później niż 1 czerwca 2004 r., a pozostałe w równych rocznych ratach do dnia, na który przypada rocznica podpisania Protokołu. Wykorzystanie tej rekompensaty należy do wyłącznej kompetencji Mauritiusa.

4. Kwoty, o których mowa w lit. b), zostają udostępnione ministerstwu Mauritiusa odpowiedzialnemu za rybołówstwo i są wpłacane, zgodnie z praktyką, na rachunki bankowe właściwych władz Mauritiusa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 47 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/792/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB wdrażająca wspólne działanie 1999/34/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

 • Dz. U. L348 - 46 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/791/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 2002/842/WPZiB dotyczącą wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Europie Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L348 - 45 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/790/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 2003/276/WPZiB dotyczącą wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zniszczenie amunicji do ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Albanii

 • Dz. U. L348 - 40 z 200424.11.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/789/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przedłużenia Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL PROXIMA)

 • Dz. U. L348 - 27 z 200424.11.2004

  Wersja skodyfikowana Regulaminu wewnętrznego EKES (obowiązująca od 24 października 2004 r.)

 • Dz. U. L348 - 18 z 200424.11.2004

  Zalecenie Komsji z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych technicznych w zakresie pobierania próbek i wykrywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz materiałów produkowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie lub w składzie produktów w kontekście rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 (1)

 • Dz. U. L348 - 16 z 200424.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2005/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L348 - 14 z 200424.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2004/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L348 - 1 z 200424.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2003/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa, na okres od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 2 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L348 - 0 z 200424.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.