Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 353 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie refundacji wywozowej do ryżu A okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego w pełni oczyszczonego w przeznaczeniu do niektórych krajów trzecich

Data ogłoszenia:2004-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 353 POZ 3

Strona 1 z 2
27.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2031/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie refundacji wywozowej do ryżu A okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego w pełni oczyszczonego w przeznaczeniu do niektórych krajów trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 14 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(6) (1)

wanych na podstawie instrumentów dotyczących wspólnej polityki rolnej należy wyrażać w euro. Artykuł 5 ust. 1 tego rozporządzenia przewiduje, że w podobnym przypadku terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest ostatni dzień przedstawiania ofert. Ustęp 3 i 4 wymienionego wcześniej artykułu określają terminy operacyjne stosowane w odniesieniu do zaliczek i zabezpieczeń.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Analiza bilansu zaopatrzenia wykazała istnienie możliwych do wywozu ilości ryżu, będących w posiadaniu producentów. Ta sytuacja mogłaby zakłócić normalny rozwój cen producenta w czasie roku gospodarczego 2004/05. Aby sprostować tę sytuację, należy przewidzieć udzielenie refundacji wywozowych na wywóz do stref mogących się zaopatrywać we Wspólnocie. Szczególna sytuacja na rynku ryżu sprawia, że uzasadnione jest ograniczenie ilościowe refundacji i, w konsekwencji, ustalenie kwoty refundacji wywozowej drogą przetargu. Należy zaznaczyć, że postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 584/75 z dnia 6 marca 1975 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania w odniesieniu do przetargów dotyczących refundacji wywozowych w sektorze ryżu (2) stosuje się w ramach niniejszego przetargu. W celu rozsądnego zarządzania rynkami uzasadnione jest ograniczenie przetargu do niektórych stref, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2145/92 (3). Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (4), kwoty podane w ofertach przedstawionych w ramach przetargów zorganizo-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 1. Przystępuje się do przetargu na refundację wywozową, o której mowa w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, do ryżu A okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego w pełni oczyszczonego oznaczonego kodami CN 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 92, 1006 30 94 i 1006 30 96.

(3)

Przetarg jest ograniczony do poniższych miejsc przeznaczenia:

(4)

(5)

a) strefy I–VI określone w załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2145/92 (z wyjątkiem Malty, Cypru, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier, Estonii, Łotwy, Litwy, Słowenii, Rumunii i Turcji);

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. (2) Dz.U. L 61 z 7.3.1975, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1948/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 18). (3) Dz.U. L 214 z 30.7.1992, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3304/94 (Dz.U. L 341 z 30.12.1994, str. 48). (4) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1250/2004 (Dz.U. L 237 z 8.11.2000, str. 13).

b) strefa VIII określona w załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2145/92 (z wyjątkiem Gujany, Madagaskaru, Surinamu, Antyli Niderlandzkich, Aruby, oraz wysp Turks i Caicos).

2. Przetarg otwarty jest do dnia 23 czerwca 2005 r. Podczas jego trwania wykonuje się regularne przetargi, dla których daty składania ofert są określone w ogłoszeniu o przetargu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 353 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 24 z 200427.11.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2020/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Dz.U. L 351 z 26.11.2004)

 • Dz. U. L353 - 23 z 200427.11.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1277/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające po raz 37 rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 (Dz.U. L 241 z 13.7.2004)

 • Dz. U. L353 - 21 z 200427.11.2004

  Decyzja Rady 2004/803/WPZiB z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L353 - 20 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2040/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 8. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L353 - 19 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2039/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L353 - 18 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2038/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 325. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L353 - 17 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 72. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L353 - 15 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 153. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L353 - 13 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 153. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L353 - 11 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniające po raz czterdziesty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L353 - 9 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2033/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie dopłaty do wysyłek ryżu długoziarnistego B łuskanego na wyspę Reunion

 • Dz. U. L353 - 6 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie refundacji wywozowej do ryżu B długoziarnistego w pełni oczyszczonego sparzonego w przeznaczeniu do niektórych krajów trzecich

 • Dz. U. L353 - 1 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na pierwszy kwartał 2005 r.

 • Dz. U. L353 - 0 z 200427.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.