Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 41 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt oraz programy kontroli mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym, przedstawione przez Państwa Członkowskie na rok 2005 oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4600)

Data ogłoszenia:2004-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 41 - Strona 2

Strona 2 z 11

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Finlandia na zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 100 000 EUR.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I

Artykuł 5 1. Program zwalczania wścieklizny przedstawiony przez Litwę niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.


Wścieklizna Artykuł 1 1. Program zwalczania wścieklizny przedstawiony przez Austrię niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Austria na zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 180 000 EUR.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Litwa na zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 900 000 EUR.

Artykuł 6 Artykuł 2 1. Program zwalczania wścieklizny przedstawiony przez Republikę Czeską niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. 1. Program zwalczania wścieklizny przedstawiony przez Polskę niniejszym zatwierdza się na okres od 1 dnia stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Republika Czeska na zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 400 000 EUR.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Polska na zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 1 500 000 EUR.

Artykuł 3 1. Program zwalczania wścieklizny przedstawiony przez Niemcy niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 7 1. Program zwalczania wścieklizny przedstawiony przez Słowenię niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniosą Niemcy na zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 400 000 EUR.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Słowenia na zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 200 000 EUR.

8.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 361/43

Artykuł 8 1. Program zwalczania wścieklizny przedstawiony przez Słowację niniejszym zatwierdza się na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 11 1. Program zwalczania brucelozy bydła przedstawiony przez Hiszpanię niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Słowacja na zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1 i nie przekracza 400 000 EUR.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Hiszpania w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 5 000 000 EUR. Wkład finansowy Wspólnoty przeznacza się na:

a) zakup szczepionek;

ROZDZIAŁ II

Bruceloza bydła Artykuł 9 1. Program zwalczania brucelozy bydła przedstawiony przez Cypr niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

b) pokrycie kosztów badań laboratoryjnych;

c) odszkodowania dla właścicieli za ubój zwierząt podlegających temu programowi.

Artykuł 12 2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Cypr w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 100 000 EUR. Wkład finansowy Wspólnoty przeznacza się na: 1. Program zwalczania brucelozy bydła przedstawiony przez Irlandię niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 41 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L361 - 54 z 20048.12.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1646/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 296 z 21.9.2004)

 • Dz. U. L361 - 40 z 20048.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiająca warunki przemieszczania o charakterze niehandlowym z państw trzecich do Wspólnoty młodych psów i kotów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4546) (1)

 • Dz. U. L361 - 21 z 20048.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Francję stacjom telewizyjnym France 2 i France 3 (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 4497) (1)

 • Dz. U. L361 - 15 z 20048.12.2004

  Praktyczne instrukcje odnoszące się do skarg bezpośrednich i odwołań

 • Dz. U. L361 - 10 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2089/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L361 - 3 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2088/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2497/2001 oraz rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w sprawie kontyngentów taryfowych na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Chorwacji oraz na niektóre wina pochodzące z Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Słowenii

 • Dz. U. L361 - 1 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2087/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.