Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 41 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt oraz programy kontroli mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym, przedstawione przez Państwa Członkowskie na rok 2005 oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4600)

Data ogłoszenia:2004-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 41 - Strona 4

Strona 4 z 11

do dnia 31 grudnia 2005 r. 2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Hiszpania w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 4 000 000 EUR. Wkład finansowy Wspólnoty przeznacza się na: a) pokrycie kosztów prób tuberkulinowych; a) pokrycie kosztów badań laboratoryjnych; b) pokrycie kosztów badań laboratoryjnych; c) odszkodowania dla właścicieli za ubój zwierząt podlegających temu programowi.

Artykuł 16 1. Program zwalczania brucelozy bydła przedstawiony przez Zjednoczone Królestwo niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.


2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Zjednoczone Królestwo w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 5 000 000 EUR. Wkład finansowy Wspólnoty przeznacza się na:

b) odszkodowania dla właścicieli za ubój zwierząt podlegających temu programowi.

8.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 361/45

Artykuł 20 1. Program zwalczania gruźlicy bydła przedstawiony przez Włochy niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. 2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniosą Włochy w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 2 500 000 EUR. Wkład finansowy Wspólnoty przeznacza się na: a) pokrycie kosztów prób tuberkulinowych; b) pokrycie kosztów badań laboratoryjnych;

ROZDZIAŁ IV

Enzootyczna białaczka bydła Artykuł 23 1. Program zwalczania enzootycznej białaczki bydła przedstawiony przez Estonię niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Estonia w ramach programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 25 000 EUR. Wkład finansowy Wspólnoty przeznacza się na:

a) pokrycie kosztów badań laboratoryjnych; c) odszkodowania dla właścicieli za ubój zwierząt podlegających temu programowi. b) odszkodowania dla właścicieli za ubój zwierząt podlegających temu programowi. Artykuł 21 1. Program zwalczania gruźlicy bydła przedstawiony przez Polskę niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. 2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Polska w ramach programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 700 000 EUR. Wkład finansowy Wspólnoty przeznacza się na: a) pokrycie kosztów prób tuberkulinowych; b) pokrycie kosztów badań laboratoryjnych; c) odszkodowania dla właścicieli za ubój zwierząt podlegających temu programowi. Artykuł 22 1. Program zwalczania gruźlicy bydła przedstawiony przez Portugalię niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. 2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniesie Portugalia w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 250 000 EUR. Wkład finansowy Wspólnoty przeznacza się na: a) pokrycie kosztów prób tuberkulinowych; b) pokrycie kosztów badań laboratoryjnych; c) odszkodowania dla właścicieli za ubój zwierząt podlegających temu programowi. a) pokrycie kosztów badań laboratoryjnych; Artykuł 25 1. Program zwalczania enzootycznej białaczki bydła przedstawiony przez Litwę niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Artykuł 24 1. Program zwalczania enzootycznej białaczki bydła przedstawiony przez Włochy niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, które poniosą Włochy w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. 1, i nie przekracza 250 000 EUR. Wkład finansowy Wspólnoty przeznacza się na:

a) pokrycie kosztów badań laboratoryjnych;

b) odszkodowania dla właścicieli za ubój zwierząt podlegających temu programowi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 361 POZ 41 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L361 - 54 z 20048.12.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1646/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 296 z 21.9.2004)

 • Dz. U. L361 - 40 z 20048.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiająca warunki przemieszczania o charakterze niehandlowym z państw trzecich do Wspólnoty młodych psów i kotów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4546) (1)

 • Dz. U. L361 - 21 z 20048.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Francję stacjom telewizyjnym France 2 i France 3 (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 4497) (1)

 • Dz. U. L361 - 15 z 20048.12.2004

  Praktyczne instrukcje odnoszące się do skarg bezpośrednich i odwołań

 • Dz. U. L361 - 10 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2089/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L361 - 3 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2088/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2497/2001 oraz rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w sprawie kontyngentów taryfowych na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Chorwacji oraz na niektóre wina pochodzące z Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Słowenii

 • Dz. U. L361 - 1 z 20048.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2087/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.