Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 35 - Strona 2

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2004/848/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2004-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 35 - Strona 2

Strona 2 z 2

— zaniechanie wszczęcia niezależnego dochodzenia i ścigania zarzucanych przestępstw, do czego były zobowiązane oraz tych które, w sprawozdaniu Pourgouridesa, uznane zostały za kluczowe osoby odpowiedzialne za zaginięcie na Białorusi w latach 1999/2000 czterech znanych osób oraz odpowiedzialne za następujące po tym przypadki ukrywania informacji, biorąc pod uwagę ich jednoznaczną rolę w utrudnianiu działania wymiaru sprawiedliwości, według listy z załącznika I; — sfałszowanie wyborów i referendum na Białorusi w dniu 17 października 2004 r. oraz tych które są odpowiedzialne za poważne naruszenia praw człowieka poprzez zwalczanie demonstracji pokojowych po wyborach i referendum na Białorusi, według listy z załącznika II.” 2) Art. 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Rada, stanowiąc na wniosek Państwa Członkowskiego lub Komisji przyjmuje zmiany do list znajdujących się w załączniku I i załączniku II, odpowiednio do rozwoju wydarzeń politycznych na Białorusi.”


3) Załącznik zastępuje się załącznikami I i II zwartymi w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska.

Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia.

Artykuł 3 Wspólne stanowisko jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, 13 grudnia 2004 r. W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący

14.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/37

ZAŁACZNIK „ZAŁĄCZNIK I Lista osób, o których mowa w art. 1, ust. 1, tiret pierwsze

1) SIWAKOW, JURI (JURIJ) Leonidowicz, Minister Turystyki i Sportu Białorusi, urodzony dnia 5 sierpnia 1946 r. w Obwodzie Sachalińskim, była Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika Radziecka. 2) SZEJMAN (SZEIMAN), WIKTOR Władimirowicz, Szef Biura/Administracji Prezydenta Białorusi, urodzony dnia 26 maja 1958 r. w Okręgu Grodzieńskim. 3) PAWLICZENKO (PAWLIUCZENKO), DMITRIJ (Dmitr) Waleriewicz, oficer jednostki służb specjalnych Białorusi, urodzony w 1966 r. w Witebsku. 4) NAUMOW, WLADIMIR Wladimirowicz, Minister ds. Wewnętrznych, urodzony w 1956 r.

ZAŁĄCZNIK II Lista osób, o których mowa w art. 1, ust. 1, tiret drugie

1) Lidia JERMOSZINA, Przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej 2) Jurij PODOBED, dowódca OMON w Mińsku.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 35 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L367 - 30 z 200414.12.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/847/WPZiB z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL Kinszasa)

 • Dz. U. L367 - 29 z 200414.12.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/2/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Byłej Jugosławiańskiej Republice Macedonii, EUPOL Proxima

 • Dz. U. L367 - 23 z 200414.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Komisji 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L367 - 21 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2122/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. określające ilości, odnośnie do których mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L367 - 17 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1727/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2158/92 w sprawie ochrony lasów wspólnotowych przed pożarami oraz rozporządzenie (WE) nr 2278/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3528/86 w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznym

 • Dz. U. L367 - 11 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2120/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2729/2000 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L367 - 8 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2119/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. otwierające procedurę przetargową nr 53/2004 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L367 - 6 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2118/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L367 - 3 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2117/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. przedłużające zawieszenie cła antydumpingowego nałożonego decyzją Komisji nr 2730/2000/EWWiS na przywóz koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L367 - 1 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2116/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, w zakresie umów ze Stolicą Apostolską

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.