Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2132/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalającego na rok połowowy 2005 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

Data ogłoszenia:2004-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

Śledź z gatunku Clupea harengus Sardynka z gatunku Sardina pilchardus Koleń (Squalus acanthias) Koleń z gatunku Scyliorhinus spp. Łosoś (Sebastes spp.) Dorsz gatunku Gadus morhua Czarniak (Pollachius virens) Łupacz (Melanogrammus aeglefinus) Witlinek ryba wątluszowata (Merlangius merlangus)

Ryba w całości Ryba w całości Ryba w całości lub ryba patroszona z głową Ryba w całości lub ryba patroszona z głową Ryba w całości Ryba w całości lub ryba patroszona z głową Ryba w całości lub ryba patroszona z głową Ryba w całości lub ryba patroszona z głową Ryba w całości lub ryba patroszona z głową Ryba w całości lub ryba patroszona z głową Ryba w całości Ryba w całości Ryba w całości Ryba w całości lub ryba patroszona z głową od 1.1.2005 do 30.4.2005 Ryba w całości lub ryba patroszona z głową od 1.5.2005 do 31.12.2005


260 587 1 101 759 1 153 1 615 751 983 937 1 196 314 303 1 270 1 079 1 499 3 731 2 454 877 530 2 242 2 515 1 621 2 853 5 869 2 415 6 315 1 606 1 740 5 364 4 258 6 613

10. Ryba z gatunku dorsza (Molva spp.) 11. Makrela z gatunku Scomber scombrus 12. Makrela z gatunku Scomber japonicus 13. Sardela (Engraulis spp.) 14. Gładzica (Pleuronectes platessa)

15. Morszczuk z gatunku Merluccius merluccius 16. Smuklica (Lepidorhombus spp.) 17. Zimnica (Limanda limanda) 18. Stornia (Platichthys flesus) 19. Tuńczyk biały lub tuńczyk długopłetwy (Thunnus alalunga) 20. Mątwa (Sepia officinalis i Rossia macrosoma) 21. Anioł morski (Lophius spp.)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową Ryba w całości lub ryba patroszona z głową Ryba w całości lub ryba patroszona z głową Ryba w całości lub ryba patroszona z głową Ryba w całości Ryba patroszona z głową W całości Ryba w całości lub ryba patroszona z głową Bez głowy

22. Krewetka z gatunku Crangon crangon 23. Krewetka północna (Pandalus borealis)

Ugotowane w wodzie Ugotowane w wodzie Świeże lub schłodzone

24. Krab jadalny (Cancer pagurus) 25. Homar norweski (Nephrops norvegicus)

W całości W całości Ogony

26. Sola (Solea spp.)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

L 369/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2004

Załączniki

Gatunki Produkty z listy zawartej w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Postać handlowa

Cena orientacyjna (EUR/t)

II

1. 2.

Halibut grenlandzki (Reinhardtius hippoglossoides) Morszczuk z rodzaju Merluccius spp.

Mrożony, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty Mrożony, w całości, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty Mrożony, odfiletowany, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 956 1 239 1 499

3.

Leszcz morski (Dentex dentex i Pagellus spp.) Miecznik (Xiphias gladius) Mątwa (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti) Ośmiornica (Octopus spp.) Kałamarnica (Loligo spp.) Kałamarnica (Ommastrephes sagittatus) Illex argentinus

Mrożony, partiami lub w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty Mrożony, w całości, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty Mrożony, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty Mrożone, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 602

4. 5. 6. 7. 8. 9.

4 019 1 946 2 140 1 168 961 861

10. Krewetka z rodziny Penaeidae — Krewetka z gatunku Parapenaeus longirostris — Inne gatunki z rodziny Penaeidae

3 995

8 061

ZAŁĄCZNIK II

Gatunki Produkty wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Specyfikacja handlowa

Cena producenta Wspólnoty (EUR/t)

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

Ryba w całości ważąca ponad 10 kg (jedna sztuka)

1 207

Ceny wspólnotowe producenta innych produktów, wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 104/2000, są wyznaczane za pomocą współczynników przeliczeniowych, o których mowa w rozporządzeniu (EWG) nr 3510/82.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L369 - 73 z 200416.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiająca agencję wykonawczą o nazwie Agencja wykonawcza programu zdrowia publicznego do zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L369 - 65 z 200416.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/222/WE ustanawiającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4563) (1)

 • Dz. U. L369 - 63 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/746/WE zezwalającą Republice Francuskiej na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 61 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 6 i 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 60 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/865/WE zezwalającą Królestwu Hiszpanii na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 58 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zezwalająca Republice Francuskiej i Republice Włoskiej na zastosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 3 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 55 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2142/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L369 - 53 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2141/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L369 - 49 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2140/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1245/2004 w odniesieniu do wniosków o licencje połowowe na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem wyłącznej strefy gospodarczej Grenlandii

 • Dz. U. L369 - 26 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2139/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. dostosowujące i wykonujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 r.

 • Dz. U. L369 - 24 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw mleka i śmietany dla Wysp Kanaryjskich

 • Dz. U. L369 - 18 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2137/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L369 - 14 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2136/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 872/2004 dotyczącego dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L369 - 13 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2135/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L369 - 11 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2134/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L369 - 5 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Rady 2004/2133/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku właściwych władz Państw Członkowskich w zakresie systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich przy przekraczaniu przez nich zewnętrznych granic Państw Członkowskich oraz zmieniające w związku z tym przepisy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen oraz Wspólny Podręcznik

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.