Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 19 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2147/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

Data ogłoszenia:2004-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 19 - Strona 2

Strona 2 z 3

2. Drut z aluminium niestopowego o zawartości aluminium 99,5 %, o średnicy pomiędzy 9 a 14 mm i długości 500–600 m, pakowany w zwoje o szerokości ok. 1,5 m i masie 1,5 tony. Zwoje drutu aluminiowego przed pocięciem zostały z każdej strony centralnego otworu zwoju częściowo uszkodzone lub zdeformowane przez hydrauliczne nożyce szczękowe. Produkt składa się z dużych partii drutu aluminiowego. [Patrz: fotografia (B) (*)]

7605 11 00

Klasyfikacja jest wyznaczona przez postanowienia reguł 1 i 6 ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagi 1 c) do działu 76 oraz brzmienie kodów CN 7605 i 7605 11 00. Nie ma zastosowania uwaga 8 a) do sekcji XV, ponieważ zwoje drutu aluminiowego nie są „zdecydowanie” nie do użycia jako drut aluminiowy; zatem klasyfikacja do pozycji 7602 jest wyłączona. Ponieważ duże partie zwojów spełniają definicję „drutu” aluminiowego w uwadze 1 c) do działu 76, wyroby te pozostają klasyfikowane do kodu CN 7605 11 00.


3. 42-calowy panel plazmowy ze współczynnikiem formatu obrazu 16:9 i rozdzielczością 852 × 480 pikseli. Produkt składa się z ramy aluminiowej, zawierającej warstwę komórek plazmy pomiędzy dwoma szklanymi podłożami, jak również z elektrod adresu i elektrod ekranu. Produkt jest wyposażony w kable taśmowe, ale nie zawiera żadnych innych elektronicznych części składowych (na przykład zasilacza lub napędów) lub interfejsów do połączenia z innymi urządzeniami. Produkt ten ma być stosowany jako komponent w produkcji monitorów wideo. [Patrz: fotografia C (*)]

8529 90 81

Klasyfikacja jest wyznaczona przez postanowienia reguł 1 i 6 ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 2 b) do sekcji XVI oraz brzmienie kodów CN 8529, 8529 90 i 8529 90 81. Produkt ten nie może być klasyfikowany jako produkt niegotowy na mocy reguły 2 a) ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, ponieważ ten produkt jest wyposażony jedynie w kable taśmowe. Produkt nie jest możliwy do zaklasyfikowania do pozycji 8473, jako część monitora ekranowego maszyny automatycznego przetwarzania danych lub do pozycji 8531, jako część tablicy sygnalizacyjnej, ponieważ nie jest on odpowiedni do stosowania wyłącznie lub zasadniczo z maszyną automatycznego przetwarzania danych objętej pozycją 8471 lub z tablicą sygnalizacyjną objętą pozycją 8531. Wobec jego wymiarów i właściwości, produkt jest możliwy do zaklasyfikowania do pozycji 8529 jako część monitora wideo objętego pozycją 8528.

17.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/21

(1)

(2)

(3)

4. 42-calowy monitor plazmowy ze współczynnikiem formatu obrazu 16:9 i rozdzielczością 1 024 × 768 pikseli. Produkt jest wyposażony w kartę z gniazdem z następującymi interfejsami: — — — — wejście RGB, interfejs szeregowy RS-232C, wejście audio, gniazdo dla drugiej karty z gniazdem.

8528 21 90

Klasyfikacja jest wyznaczona przez postanowienia reguł 1 i 6 ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 8528, 8528 21 i 8528 21 90. Klasyfikacja do pozycji 8471 jest wyłączona, ponieważ produkt ten nie jest z rodzaju wyłącznie lub zasadniczo stosowanych w systemach automatycznego przetwarzania danych (patrz: uwaga 5 B) a) do działu 84 i noty wyjaśniające HS do pozycji 8471, I) D)). Produkt ten nie jest możliwy do zaklasyfikowania jako produkt objęty pozycją 8531, ponieważ jego funkcją nie jest zapewnienie wizualnych wskazań dla celów sygnalizacji (patrz: noty wyjaśniające HS do pozycji 8531 D)). Produkt jest monitorem wideo objętym pozycją 8528, ponieważ jest on przeznaczony do odtwarzania na ekranie szerokiego zakresu sygnałów wideo.

Gniazdo, do podłączenia drugiego interfejsu z gniazdem, daje możliwość podłączenia różnych opcjonalnych kart terminalowych o szerokim zakresie źródeł wejściowych, na przykład złożonych sygnałów wideo, sygnałów S-wideo oraz sygnałów składnikowych wideo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 19 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L370 - 91 z 200417.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/478/WE odnawiającą Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury

 • Dz. U. L370 - 82 z 200417.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania TSE na rok 2005 niektórych Państw Członkowskich oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4603)

 • Dz. U. L370 - 81 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy makrofinansowej dla Serbii i Czarnogóry i zmieniającej decyzję 2002/882/WE, udzielającą dalszej pomocy makrofinansowej Federalnej Republice Jugosławii

 • Dz. U. L370 - 80 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2002/883/WE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L370 - 78 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L370 - 72 z 200417.12.2004

  Umowa w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie protokołu nr 2 do obustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii. (1)

 • Dz. U. L370 - 70 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii, odnośnie Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (1)

 • Dz. U. L370 - 69 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2163/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L370 - 68 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2162/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L370 - 64 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2161/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L370 - 62 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2160/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L370 - 60 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2159/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L370 - 57 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2158/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L370 - 55 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2157/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L370 - 54 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2156/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L370 - 52 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2155/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L370 - 44 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2154/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L370 - 41 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2153/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L370 - 40 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2152/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 238/2004 otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L370 - 38 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii, z przetwórstwa produktów rolnych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 36 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2150/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Turcji

 • Dz. U. L370 - 34 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2149/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 24 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2148/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków oraz dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (1)

 • Dz. U. L370 - 17 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2146/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. otwierające na rok 2005 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 6 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2145/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające po raz czterdziesty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L370 - 4 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2144/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L370 - 1 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.