Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 6 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2145/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające po raz czterdziesty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2004-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 6 - Strona 12

Strona 12 z 12

L 370/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2004

(57) Wpis „Safi, Rahmatullah, Generał (przedstawiciel Talibów na Europę)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Rahmatullah Safi. Tytuł: Generał. Data urodzenia: (a) ok. 1948, (b) 21.3.1913. Miejsce urodzenia: dystrykt Tagaab, prowincja Kapisa, Afganistan. Inne informacje: Przedstawiciel Talibów na Europę. (58) Wpis „Nedal SALEH (alias HITEM),Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy lub Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Taiz (Jemen). Data urodzenia: 1 marca 1970 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Nedal Mahmoud Saleh (alias: (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Adres: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy; b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Taiz (Jemen). Data urodzenia: 1 marca 1970 r. Inne informacje: aresztowany we Włoszech dnia 19.8.2003 r. (59) Wpis „Sayadi, Nabil Abdul Salam (vel Abu Zeinab); data urodzenia: 1.1.1966 w El Hadid, Trypolis, Liban; narodowość: belgijska od 18.9.2001; małżonka Patricia Vinck; ożenił się 29.5.1992 w Peszawarze, Pakistan” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Nabil Abdul Salam Sayadi (alias: Abu Zeinab). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 1.1.1966. Miejsce urodzenia: El Hadid, Tripoli, Liban. Narodowość: belgijska od 18.9.2001. Inne informacje: mąż Patricii Vinck; ślub odbył się dnia 29.5.1992 r. w Peschawar w Pakistanie. 60) Wpis „Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); urodzony 29.6.1960 r. w Egipcie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Tharwat Salah Shihata Ali (alias: (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Data urodzenia: 29.6.1960. Miejsce urodzenia: Egipt. (61) Wpis „Vinck, Patricia Rosa (vel Souraya P. Vinck); data urodzenia: 4.1.1965 w Berchem, Antwerpia; narodowość: belgijska; małżonek Nabil Sayadi” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Patricia Rosa Vinck (alias: Souraya P. Vinck). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 4.1.1965. Miejsce urodzenia: Berchem (Antwerpia), Belgia. Narodowość: belgijska. Inne informacje: żona Nabila Sayadi. (62) Wpis „Ahmed Nacer Yacine (alias Yacine Di Annaba). Data urodzenia: 2 grudnia 1967 r. Miejsce urodzenia: Annaba, Algeria. Miejsce pobytu: rue Mohamed Khemisti, 6 - Annaba, Algieria. Miejsce stałego zamieszkania: vicolo Duchessa, 16 i via Genova, 121 - Neapol (Włochy)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Yacine Ahmed Nacer (alias: Yacine Di Annaba). Data urodzenia: 2.12.1967. Miejsce urodzenia: Annaba, Algieria. Adres: (a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algieria, b) vicolo Duchessa, 16 — Neapol, Włochy, (miejsce stałego zamieszkania). (63) Wpis „Abbes Youcef (alias Giuseppe). Data urodzenia: 5 stycznia 1965 r. Miejsce urodzenia: Bab El Aoued, Algieria. Miejsce stałego zamieszkania: (a) Via Padova, 82 - Mediolan (Włochy); b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Włochy” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Youcef Abbes (alias: Giuseppe). Adres: (a) Via Padova, 82 — Mediolan, Włochy, b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 5.1.1965. Miejsce urodzenia: Bab El Aoued, Algieria. (64) Wpis „Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Szwajcaria; data urodzenia: 7 maja 1933 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Zeinab Mansour Fattouh. Adres: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Szwajcaria. Data urodzenia: 7.5.1933.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 6 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L370 - 91 z 200417.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/478/WE odnawiającą Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury

 • Dz. U. L370 - 82 z 200417.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania TSE na rok 2005 niektórych Państw Członkowskich oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4603)

 • Dz. U. L370 - 81 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy makrofinansowej dla Serbii i Czarnogóry i zmieniającej decyzję 2002/882/WE, udzielającą dalszej pomocy makrofinansowej Federalnej Republice Jugosławii

 • Dz. U. L370 - 80 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2002/883/WE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L370 - 78 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L370 - 72 z 200417.12.2004

  Umowa w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie protokołu nr 2 do obustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii. (1)

 • Dz. U. L370 - 70 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii, odnośnie Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (1)

 • Dz. U. L370 - 69 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2163/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L370 - 68 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2162/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L370 - 64 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2161/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L370 - 62 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2160/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L370 - 60 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2159/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L370 - 57 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2158/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L370 - 55 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2157/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L370 - 54 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2156/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L370 - 52 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2155/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L370 - 44 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2154/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L370 - 41 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2153/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L370 - 40 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2152/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 238/2004 otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L370 - 38 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii, z przetwórstwa produktów rolnych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 36 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2150/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Turcji

 • Dz. U. L370 - 34 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2149/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 24 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2148/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków oraz dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (1)

 • Dz. U. L370 - 19 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2147/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L370 - 17 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2146/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. otwierające na rok 2005 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 4 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2144/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L370 - 1 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.