Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 6 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2145/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające po raz czterdziesty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2004-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 6 - Strona 6

Strona 6 z 12

Miejsce urodzenia: Tunis (Tunezja). Data urodzenia: 18 grudnia 1969 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Mehrez Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Adres: brak stałego adresu we Włoszech. Miejsce urodzenia: Asima-Tunis (Tunezja). Data urodzenia: 18.12.1969. Narodowość: Bośnia i Hercegowina. Nr paszportu: 0801888. Inne informacje: zgłoszono jego aresztowanie w Turcji i deportację do Włoch. (25) Wpisy „Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); urodzony w 1956 r. w Aleksandrii, Egipt; zamienna data urodzenia 1951 r.” oraz „Muhammad Atif (alias Abu Hafs); urodzony (prawdopodobnie) w 1944 r. w Egipcie; uważany za obywatela Egiptu; starszy porucznik w służbie Osamy bin Ladena” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymują brzmienie: Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias: (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Data urodzenia: 17.1.1958. Miejsce urodzenia: El Behira, Egipt. Narodowość: Uważany za obywatela Egiptu. Inne informacje: Starszy porucznik w służbie Osamy bin Ladena. (26) Wpis „Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias Abdel Rahman; alias Abdul Rahman; alias Al-Muhajir, Abdul Rahman; alias Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganistan; urodzony 19.6.1964 r. w Egipcie; obywatel Egiptu”w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias: (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman) Data urodzenia: 19.6.1964. Miejsce urodzenia: Dakahliya, Egipt. Narodowość: egipska. Inne informacje: Afganistan; (27) Wpis „Bahaji, Said, zamieszkały poprzednio Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Niemcy; data urodzenia: 15 lipca 1975 r.; miejsce urodzenia: Haselünne (Dolna Saksonia), Niemcy; paszport tymczasowy niemiecki nr 28 642 163 wydany przez miasto Hamburg” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Said Bahahji. Adres: zamieszkały poprzednio w Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Niemcy; data urodzenia: 15.7.1975 r. Miejsce urodzenia: Haselünne (Dolna Saksonia), Niemcy. Narodowość: (a) niemiecka, (b) marokańska. Paszport tymczasowy niemiecki nr 28 642 163 wydany przez miasto Hamburg. Krajowy numer identyfikacyjny BPA nr 1336597587. (28) Wpis „Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), (a) Via A. Masina n. 7, Mediolan, Włochy; (b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Włochy; data urodzenia 12 listopada 1974 r., miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja; obywatelstwo: tunezyjskie; numer paszportu L 191609 wydany dnia 28 lutego 1996 r.; numer identyfikacji krajowej: 04643632 wydany dnia 18 czerwca 1999 r.; numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z. Inne informacje: nazwisko jego matki brzmi Bent Ahmed Ourida” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias: Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adres: (a) Via A. Masina n. 7, Mediolan, Włochy; (b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Włochy. Data urodzenia: 12.11.1974. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Narodowość: tunezyjska. Nr paszportu L 191609 wydany dnia 28 lutego 1996 r. Krajowy numer identyfikacyjny: 04643632 przyznany dnia 18 czerwca 1999 r. Numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z. Inne informacje: (a) imię matki: Bent Ahmed Ourida, (b) skazany na trzy i pół roku we Włoszech dnia 11.12.2002 r. (29) Wpis „Haddad Fethi Ben Assen. Data urodzenia: (a) 28 marca 1963 r., (b) 28 czerwca 1963 r. Miejsce urodzenia: Tataouene, Tunezja. Miejsce pobytu: Via Fulvio Testi, 184 - Cinisello Balsamo (MI), Włochy. Miejsce stałego zamieszkania: Via Porte Giove, 1 - Mortara (PV), Włochy. Numer identyfikacji podatkowej: HDDFTH63H28Z352V” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Fethi Ben Hassen Haddad. Data urodzenia: (a) 28.3.1963, (b) 28.6.1963. Miejsce urodzenia: Tataouene, Tunezja.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 6 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L370 - 91 z 200417.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/478/WE odnawiającą Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury

 • Dz. U. L370 - 82 z 200417.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania TSE na rok 2005 niektórych Państw Członkowskich oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4603)

 • Dz. U. L370 - 81 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy makrofinansowej dla Serbii i Czarnogóry i zmieniającej decyzję 2002/882/WE, udzielającą dalszej pomocy makrofinansowej Federalnej Republice Jugosławii

 • Dz. U. L370 - 80 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2002/883/WE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L370 - 78 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L370 - 72 z 200417.12.2004

  Umowa w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie protokołu nr 2 do obustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii. (1)

 • Dz. U. L370 - 70 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii, odnośnie Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (1)

 • Dz. U. L370 - 69 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2163/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L370 - 68 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2162/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L370 - 64 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2161/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L370 - 62 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2160/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L370 - 60 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2159/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L370 - 57 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2158/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L370 - 55 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2157/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L370 - 54 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2156/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L370 - 52 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2155/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L370 - 44 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2154/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L370 - 41 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2153/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L370 - 40 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2152/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 238/2004 otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L370 - 38 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii, z przetwórstwa produktów rolnych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 36 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2150/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Turcji

 • Dz. U. L370 - 34 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2149/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 24 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2148/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków oraz dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (1)

 • Dz. U. L370 - 19 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2147/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L370 - 17 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2146/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. otwierające na rok 2005 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 4 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2144/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L370 - 1 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.