Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 6 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2145/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające po raz czterdziesty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2004-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 6 - Strona 7

Strona 7 z 12

Adres: (a) Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Włochy (b) Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Numer identyfikacji podatkowej: HDDFTH63H28Z352V. (30) Wpis „BEN HENI, Lased; data urodzenia: 5 lutego 1969 r.; miejsce urodzenia: Libia.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Lased Ben Heni. Data urodzenia 5.2.1969. Miejsce urodzenia: Libia. Inne informacje: Skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. (wyrok na sześć lat).

L 370/12


PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2004

(31) Wpis „Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy; b) 129 Park Road, NW8, Londyn, Anglia; c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia. Data urodzenia: 21 marca 1963 r.. miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Narodowość: a) tunezyjska, b) bośniacka. nr paszportu: E 423362 wydany w Islamabadzie w dniu 15 maja 1988 r.; dokument stwierdzający rożsamość nr: 1292931. Pozostałe informacje: imię jego matki Medina Abid; obecnie przebywa on w Irlandii” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: Ayadi Shafiq Ben Mohamed (alias: (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Adres: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy; b) 129 Park Road, NW8, Londyn, Anglia, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia; d) Street of Provare 20, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (ostatni zgłoszony adres w Bośni i Hercegowinie). Data urodzenia: (a) 21.3.1963; (b) 21.1.1963. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Narodowość: (a) tunezyjska, (b) bośniacka. Nr paszportu: (a) E 423362 wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988; (b) paszport bośniacki nr 0841438 wydany dnia 30.12.1998, utracił ważność 30.12.2003 r.; Krajowy numer identyfikacyjny: 1292931. Inne informacje: (a) adres w Belgii – skrytka pocztowa, (b) imię ojca Mohamed, imię matki Medina Abid; (c) podobno przebywa w Dublinie w Irlandii. (32) Wpis „Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Włochy; data urodzenia: 13 października 1969 r.; miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja; obywatelstwo: tunezyjskie; numer paszportu: K/754050 wydany dnia 26 maja 1999 r.; numer identyfikacji krajowej: 04756904 dostarczony dnia 14 września 1987 r.; numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT69R13Z352T. Inne informacje: nazwisko jego matki brzmi Bannour Hedia” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (alias: Bushusha, Mokhtar). Adres: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Włochy. Data urodzenia: 13.10.1969. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Narodowość: tunezyjska. Nr paszportu: K/754050 wydany dnia 26.5.1999 r. Krajowy numer identyfikacyjny: 04756904 przyznany dnia 14.9.1987 r. Numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT69R13Z352T. Inne informacje: (a) imię matki: Bannour Hedia, (b) skazany we Włoszech (wyrok na trzy i pół roku). (33) Wpis „Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (alias (a) Omar El Mouhajer (b) Saber), Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Włochy; data urodzenia: 10 lutego 1968 r.; iejsce urodzenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunezja; obywatelstwo: tunezyjskie; numer paszportu: K/929139 wydany dnia14 lutego 1995 r. numer identyfikacji krajowej: 00319547 dostarczony dnia 8 grudnia 1994 r.; numer identyfikacji podatkowej: SSDSBN68B10Z352F. Inne informacje: nazwisko jego matki brzmi Saidani Beya” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adres: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Włochy. Data urodzenia: (a) 2.10.1968; (b) 10.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 6 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L370 - 91 z 200417.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/478/WE odnawiającą Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury

 • Dz. U. L370 - 82 z 200417.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania TSE na rok 2005 niektórych Państw Członkowskich oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4603)

 • Dz. U. L370 - 81 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy makrofinansowej dla Serbii i Czarnogóry i zmieniającej decyzję 2002/882/WE, udzielającą dalszej pomocy makrofinansowej Federalnej Republice Jugosławii

 • Dz. U. L370 - 80 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2002/883/WE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L370 - 78 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L370 - 72 z 200417.12.2004

  Umowa w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie protokołu nr 2 do obustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii. (1)

 • Dz. U. L370 - 70 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii, odnośnie Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (1)

 • Dz. U. L370 - 69 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2163/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L370 - 68 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2162/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L370 - 64 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2161/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L370 - 62 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2160/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L370 - 60 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2159/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L370 - 57 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2158/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L370 - 55 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2157/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L370 - 54 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2156/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L370 - 52 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2155/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L370 - 44 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2154/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L370 - 41 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2153/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L370 - 40 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2152/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 238/2004 otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L370 - 38 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii, z przetwórstwa produktów rolnych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 36 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2150/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Turcji

 • Dz. U. L370 - 34 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2149/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 24 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2148/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków oraz dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (1)

 • Dz. U. L370 - 19 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2147/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L370 - 17 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2146/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. otwierające na rok 2005 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 4 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2144/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L370 - 1 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.