Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 82 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania TSE na rok 2005 niektórych Państw Członkowskich oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4603)

Data ogłoszenia:2004-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 82 - Strona 5

Strona 5 z 6

Artykuł 57 Artykuł 51 1. Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Francję na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. 1. Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Luksemburg na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2. 2. Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 1 300 000 EUR.

Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 35 000 EUR.

Artykuł 58 1. Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Węgry na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.


Artykuł 52 1. Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Irlandię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.

Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 5 000 EUR.

2. Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 800 000 EUR.

Artykuł 59 1. Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Niderlandy na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 53 1. Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Włochy na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2. Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 575 000 EUR.

L 370/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2004

Artykuł 60 1. Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Austrię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 66 1. Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Zjednoczone Królestwo na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.

Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 10 000 EUR.

2. Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 7 380 000 EUR.

Artykuł 61 1. Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Portugalię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 67 Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy zwalczania trzęsawki owiec, określone w art. 44–66, stanowi 50 % kosztów poniesionych przez zainteresowane Państwa Członkowskie na wypłaty rekompensat dla właścicieli za wartość zwierząt odstrzelonych i zniszczonych zgodnie z programem zwalczania, do maksymalnej kwoty 50 EUR za zwierzę, oraz stanowi 100 % kosztów analizy próbek genetycznych (nie wliczając podatku VAT) do maksymalnej kwoty 10 EUR za test genetyczny.

2. Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 695 000 EUR.

Artykuł 62 1. Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Słowenię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

ROZDZIAŁ IV

Warunki wkładu finansowego Wspólnoty Artykuł 68

2.

Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 65 000 EUR.

Kurs przeliczeniowy dla wniosków złożonych w walutach narodowych w miesiącu „n” jest kursem z dziesiątego dnia miesiąca „n+1” lub z pierwszego dnia poprzedzającego dzień, dla którego kurs jest ustalany.

Artykuł 63 1. Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Republikę Słowacką na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. Artykuł 69 1. Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy zwalczania i monitorowania TSE określone w art. 1–66 jest przyznawany pod warunkiem, że realizacja tych programów jest zgodna z odnośnymi przepisami prawa wspólnotowego, w tym z zasadami konkurencji i przyznawania zamówień publicznych oraz z zastrzeżeniem, że zainteresowane Państwo Członkowskie spełnia następujące warunki:

2. Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 340 000 EUR.

Artykuł 64 1. Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Finlandię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. a) wprowadzenie w życie do dnia 1 stycznia 2005 r. przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących realizacji programów zwalczania i monitorowania TSE;

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 370 POZ 82 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L370 - 91 z 200417.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/478/WE odnawiającą Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury

 • Dz. U. L370 - 81 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy makrofinansowej dla Serbii i Czarnogóry i zmieniającej decyzję 2002/882/WE, udzielającą dalszej pomocy makrofinansowej Federalnej Republice Jugosławii

 • Dz. U. L370 - 80 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2002/883/WE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L370 - 78 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L370 - 72 z 200417.12.2004

  Umowa w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie protokołu nr 2 do obustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii. (1)

 • Dz. U. L370 - 70 z 200417.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii, odnośnie Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (1)

 • Dz. U. L370 - 69 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2163/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L370 - 68 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2162/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L370 - 64 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2161/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L370 - 62 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2160/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L370 - 60 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2159/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L370 - 57 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2158/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L370 - 55 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2157/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L370 - 54 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2156/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L370 - 52 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2155/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L370 - 44 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2154/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L370 - 41 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2153/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L370 - 40 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2152/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 238/2004 otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L370 - 38 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii, z przetwórstwa produktów rolnych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 36 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2150/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Turcji

 • Dz. U. L370 - 34 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2149/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 24 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2148/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków oraz dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (1)

 • Dz. U. L370 - 19 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2147/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L370 - 17 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2146/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. otwierające na rok 2005 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L370 - 6 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2145/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające po raz czterdziesty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L370 - 4 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2144/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L370 - 1 z 200417.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.