Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 117

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Korekta Budżetu Uzupełniającego (SRB) rok finansowy 2004

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 117

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/117

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Korekta Budżetu Uzupełniającego (SRB) rok finansowy 2004 (2004/879/WE)

L 377/118

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

DEKLARACJA DOCHODÓW

TYTUŁ 3 REZERWA

ROZDZIAŁ 3 0 — REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

BUDŻET NA ROK 2004 SRB NA ROK 2004 Nowe kwoty


2 983 000

466 000

3 449 000

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/119

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

DEKLARACJA WYDATKÓW

TYTUŁ 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

210

Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zlecane na zewnątrz

BUDŻET NA ROK 2004 SRB NA ROK 2004 Nowe kwoty

543 000 ROZDZIAŁ 2 6 — KONTROLE I OCENY WEWNĘTRZNE

416 000

959 000

260

Kontrole i oceny wewnętrzne

BUDŻET NA ROK 2004 SRB NA ROK 2004 Nowe kwoty

70 000

50 000

120 000

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Tabela zatrudnienia na rok 2004 druga Korekta Budżetu Uzupełniającego

L 377/120

Kategoria i stopień

2004 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Stanowiska stałe

2003 Stanowiska czasowe

A*16 (wcześniej A1) A*15 (wcześniej A2) A*14 (wcześniej A3) A*13 A*12 (wcześniej A4) A*11 (wcześniej A5) A*10 (wcześniej A6) A*9 A*8 (wcześniej A7) A*7 (wcześniej A8) A*6 A*5 Razem A* B*11 B*10 (wcześniej B1) B*9 B*8 (wcześniej B2) B*7 (wcześniej B3) B*6 B*5 (wcześniej B4) B*4 (wcześniej B5) B*3 Razem B* C*7 C*6 (wcześniej C1) C*5 (wcześniej C2) C*4 (wcześniej C3) C*3 (wcześniej C4) C*2 (wcześniej C5) C*1 Razem C* D*5 D*5 D*4 (wcześniej D1) D*3 (wcześniej D2) D*2 (wcześniej D3) D*1 (wcześniej D4) Razem D* Razem

— — — — 1 1 — — — — — — 2 — — — 3 3 — — — — 6 — — 2 — 1 — — 3

— 1 1 — — — 2 — — — — — 4 — — — 2 6 — 2 1 — 11 — 1 1 2 4 1 — 9 —

— — — — 1 1 — — — — — — 2 — — — — 5 — 2 — — 7 — — — 2 1 — — 3 — — — — — — — 12

— 1 1 — 1 — 1 — — — — — 4 — — — 1 4 — 2 — — 7 — 1 1 — 6 1 — 9 — — — — 1 — 2 3 23 ——

— — — — — — 11

— — 1 — 2 3 27

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 117 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L377 - 121 z 200423.12.2004

  Poprawiony budżet Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 97 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 69 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 51 z 200423.12.2004

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 43 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 25 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 13 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 11 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok finansowy 2004: poprawka budżetowa

 • Dz. U. L377 - 1 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2004 — nowelizacja budżetu 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.