Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 121

Tytuł:

Poprawiony budżet Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2004

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 121

Strona 1 z 13
23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/121

Poprawiony budżet Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2004 (2004/880/WE)

L 377/122

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKA CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

PRZYCHODY

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200

2000

Subwencje Unii Europejskiej (1)


Poprawiony budżet 2004 2003 2002

7 969 000

7 176 000

6 100 000

Niniejszy punkt obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu PHARE.

(1) Subwencję w wys. 200 000 euro przewidzianą w Tytule 1 i 2 trzyma się w rezerwie do czasu zbadania przez Parlament oceny wartości dodanej dorobku EUMC.

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/123

EUROPEJSKA CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

520

5200

Dochody z odsetek bankowych

Poprawiony budżet 2004 2003 2002

p.m.

p.m.

p.m.

522

Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum Dochody ze sprzedaży publikacji

Poprawiony budżet 2004 2003 2002

5220

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja ta obejmuje przychody ze sprzedaży wszelkich form publikacji Centrum i praw autorskich

L 377/124

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKA CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

900

Dochody różne Dochody różne

Poprawiony budżet 2004 2003 2002

9000

100 000

75 000

70 000

Pozycja ta obejmuje różne przychody tj. dostępne niewykorzystane dochody.

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/125

EUROPEJSKA CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

WYDATKI

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

110

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia Wynagrodzenie zasadnicze

Poprawiony budżet 2004 2003 2002

1100

1 805 500

1 635 000

1 447 500

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych.

1101

Dodatki rodzinne

Poprawiony budżet 2004 2003 2002

200 000

162 000

135 000

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz Rozdział I załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki małżeńskie, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1102

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

Poprawiony budżet 2004 2003 2002

230 000

205 000

200 000

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1103

Dodatki sekretarskie

Poprawiony budżet 2004 2003 2002

5 000

10 000

11 300

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla pracowników czasowych zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 121 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L377 - 117 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Korekta Budżetu Uzupełniającego (SRB) rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 97 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 69 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 51 z 200423.12.2004

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 43 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 25 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 13 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 11 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok finansowy 2004: poprawka budżetowa

 • Dz. U. L377 - 1 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2004 — nowelizacja budżetu 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.