Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 25

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok finansowy 2004

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 25

Strona 1 z 5
23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/25

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok finansowy 2004 (2004/874/WE)

Pursuant to Article 7 of the Cedefop Decision of 31 March 2003 on the financial rules applicable to the European Centre for the Development of Vocational Training in conformity with the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, the statement of revenue and expenditure and the establishment plan shall be published in the Official Journal of the European Union.


The remarks to the budget headings are available at: http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

L 377/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

REVENUE

TITLE 1 EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

CHAPTER 1 0 — EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

100

European Community subsidy

Financial year 2004 Financial year 2003 Financial year 2002

14 800 000

14 500 000

13 750 000

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/27

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

TITLE 2 MISCELLANEOUS REVENUE

CHAPTER 2 0 — PROCEEDS OF THE SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY

200

Proceeds of the sale of movable and immovable property

Financial year 2004 Financial year 2003 Financial year 2002

p.m. CHAPTER 2 1 — PROCEEDS FROM LETTING AND HIRING

p.m.

p.m.

210

Proceeds from letting and hiring

Financial year 2004 Financial year 2003 Financial year 2002

21 000

20 000

p.m.

CHAPTER 2 2 — REVENUE FROM AND ALLOWANCES FOR SERVICES RENDERED AGAINST PAYMENT

220

Revenue from and allowances for services rendered against payment

Financial year 2004 Financial year 2003 Financial year 2002

31 000 CHAPTER 2 3 — REIMBURSEMENT OF VARIOUS EXPENSES

30 000

3 091,54

230

Reimbursement of various expenses

Financial year 2004 Financial year 2003 Financial year 2002

20 000 CHAPTER 2 4 — GIFTS AND LEGACIES

20 000

8 463,18

240

Gifts and legacies

Financial year 2004 Financial year 2003 Financial year 2002

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPTER 2 5 — INCOME FROM INVESTMENTS, BANK INTEREST AND OTHER REVENUES; EXCHANGE RATE GAINS

250

Income from investments, bank interest and other items

Financial year 2004 Financial year 2003 Financial year 2002

130 000

49 856,97

251

Exchange rate gains

Financial year 2004 Financial year 2003 Financial year 2002

p.m.

p.m.

p.m.

L 377/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

TITLE 3 PAYMENTS FROM THIRD PARTIES

CHAPTER 3 0 — PAYMENTS FROM ICELAND

300

Payments from Iceland

Financial year 2004 Financial year 2003 Financial year 2002

p.m. CHAPTER 3 1 — PAYMENTS FROM NORWAY

p.m.

310

Payments from Norway

Financial year 2004 Financial year 2003 Financial year 2002

p.m. CHAPTER 3 2 — OTHER PAYMENTS FROM THE COMMISSION

p.m.

187 407

320

PHARE contract 01-0134.00

Financial year 2004 Financial year 2003 Financial year 2002

321

PHARE contract 2002/047-396

Financial year 2004 Financial year 2003 Financial year 2002

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/29

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

EXPENDITURE

TITLE 1 STAFF

CHAPTER 1 1 — STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

110

Staff holding a post provided for in the establishment plan Basic salaries

Appropriations 2004 Appropriations 2003 Outturn 2002

1100

5 145 000

4 707 740

4 609 716,7

1101

Family allowances

Appropriations 2004 Appropriations 2003 Outturn 2002

550 000

471 128

498 837,2

1102

Expatriation and foreign residence allowances

Appropriations 2004 Appropriations 2003 Outturn 2002

675 000

616 820

625 348,06

1103

Secretarial allowance

Appropriations 2004 Appropriations 2003 Outturn 2002

47 200

41 170

42 364,58

111

Auxiliary and local staff Auxiliary staff

Appropriations 2004 Appropriations 2003 Outturn 2002

1110

300 000

238 695

368 999,84

1112

Local staff and contract staff

Appropriations 2004 Appropriations 2003 Outturn 2002

500 000

506 360

407 038,85

1113

Trainees

Appropriations 2004 Appropriations 2003 Outturn 2002

36 000

20 790

26 390,22

L 377/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L377 - 121 z 200423.12.2004

  Poprawiony budżet Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 117 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Korekta Budżetu Uzupełniającego (SRB) rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 97 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 69 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 51 z 200423.12.2004

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 43 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 13 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 11 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok finansowy 2004: poprawka budżetowa

 • Dz. U. L377 - 1 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2004 — nowelizacja budżetu 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.