Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 97

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2004

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 97

Strona 1 z 9
23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/97

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2004 (2004/878/WE)

L 377/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

DOCHODY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Budżet na rok 2004 SAB (Uzupełnienie i nowelizacja budżetu) Nowa kwota


9 400 000

2 330 000

11 730 000

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (Dz.U. L 36 z 12.2.1993, str. 1) Wykazane dochody i wydatki równoważą się. Dochody Centrum stanowi, bez uszczerbku dla innych źródeł dochodów, subwencja wspólnotowa wpisana pod właściwym nagłówkiem budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (dział „Komisja”).

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/99

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2 INNE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD NORWEGII

Budżet na rok 2004 SAB (Uzupełnienie i nowelizacja budżetu) Nowa kwota

426 250

87 780

514 030

Inne subwencje.

ROZDZIAŁ 2 1 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

Budżet na rok 2004 SAB (Uzupełnienie i nowelizacja budżetu) Nowa kwota

— ROZDZIAŁ 2 2 — WSPÓLNOTOWYCH WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI

Budżet na rok 2004

SAB (Uzupełnienie i nowelizacja budżetu)

Nowa kwota

L 377/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 3 DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Budżet na rok 2004 SAB (Uzupełnienie i nowelizacja budżetu) Nowa kwota

Dochody z usług świadczonych odpłatnie.

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/101

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

WYDATKI

TYTUŁ 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

111

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

Budżet na rok 2004 SAB (Uzupełnienie i nowelizacja budżetu) Nowa kwota

1111

4 050 000

120 000

4 170 000

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 jego załącznika VII.

1112

Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

Budżet na rok 2004 SAB (Uzupełnienie i nowelizacja budżetu) Nowa kwota

345 000

15 000

360 000

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, utrzymanie dzieci i edukację dzieci dla urzędników i pracowników czasowych.

1113

Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

Budżet na rok 2004 SAB (Uzupełnienie i nowelizacja budżetu) Nowa kwota

564 000

22 000

586 000

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 62 i 69 oraz artykuł 4 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i zagranicznego dla urzędników i pracowników czasowych.

1114

Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

Budżet na rok 2004 SAB (Uzupełnienie i nowelizacja budżetu) Nowa kwota

26 000

1 000

27 000

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 4 lit. a) jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla urzędników zaszeregowanych w kategorii C, pracowników czasowych i personelu pomocniczego zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu graficznego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 97 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L377 - 121 z 200423.12.2004

  Poprawiony budżet Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 117 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Korekta Budżetu Uzupełniającego (SRB) rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 69 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 51 z 200423.12.2004

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 43 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 25 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 13 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 11 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok finansowy 2004: poprawka budżetowa

 • Dz. U. L377 - 1 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2004 — nowelizacja budżetu 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.