Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 15

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/888/WE, Euratom)

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 15

Strona 15 z 23

B-1 0 9

Dostosowanie systemu uposażeń

Środki 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

6 000

7 589

13 589

Uwagi Regulamin dotyczący systemu uposażeń członków instytucji, w szczególności jego artykuł 4 bis, jak również rozporządzenie finansowe. Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie ewentualnego dostosowania dochodów i emerytur członków instytucji zatwierdzonego przez Radę w trakcie roku budżetowego.

L 383/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


28.12.2004

SEKCJA VIII — EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

ROZDZIAŁ B-1 1 —

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

Budżet korygujący nr 9

Treść

Środki 2004

Nowa kwota

B-1 1 B-1 1 0 B-1 1 0 0 B-1 1 0 1 B-1 1 0 2 B-1 1 0 3

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY Urzędnicy i pracownicy czasowi zatrudnieni zgodnie z planem zatrudnienia Wynagrodzenie podstawowe Dodatek rodzinny Dodatek za rozłąkę i za zamieszkanie w innym kraju (wraz z art. 97 regulaminu pracowniczego EWWiS) Dodatek na sekretariat Artykuł B-1 1 0 — Razem 104 000 14 000 25 000 2 000 145 000 238 160 9 861 16 880 – 2 000 262 901 p.m. 407 901 342 160 23 861 41 880

B-1 1 1 B-1 1 1 0 B-1 1 1 5

Pozostali pracownicy Pracownicy pomocniczy, pracownicy lokalni i doradcy specjalni Pracownicy kontraktowi Artykuł B-1 1 1 — Razem p.m. 21 000 21 000 p.m. 21 000 21 000

B-1 1 2

Doskonalenie zawodowe Artykuł B-1 1 2 — Razem

5 000 5 000

5 000 5 000

B-1 1 3

Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, zachowanie prawa do emerytury Artykuł B-1 1 3 — Razem

11 000 11 000

6 702 6 702

17 702 17 702

B-1 1 4

Zasiłki i różne dodatki Artykuł B-1 1 4 — Razem

7 000 7 000

7 000 7 000

B-1 1 5

Godziny nadliczbowe Artykuł B-1 1 5 — Razem

1 000 1 000

1 000 1 000

B-1 1 7 B-1 1 7 5 B-1 1 7 8

Dodatkowe prace Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych Wsparcie działalności Artykuł B-1 1 7 — Razem 65 000 38 000 103 000 – 22 750 – 22 750 42 250 38 000 80 250

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/87

SEKCJA VIII — EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

ROZDZIAŁ B-1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

Treść

Środki 2004

Budżet korygujący nr 9

Nowa kwota

B-1 1 8

Dodatki do wynagrodzeń i koszty związane z objęciem stanowiska, ustaniem stosunku pracy oraz oddelegowaniem Artykuł B-1 1 8 — Razem

130 000 130 000

130 000 130 000

B-1 1 9

Dostosowanie wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Artykuł B-1 1 9 — Razem

6 000 6 000

6 000 6 000

ROZDZIAŁ B-1 1 — OGÓŁEM

429 000

246 853

675 853

B-1 1 0

Urzędnicy i pracownicy czasowi zatrudnieni zgodnie z planem zatrudnienia Wynagrodzenie podstawowe

Środki 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

B-1 1 0 0

104 000

238 160

342 160

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Niniejsze środki są przeznaczone na wynagrodzenia podstawowe urzędników i pracowników czasowych.

B-1 1 0 1

Dodatek rodzinny

Środki 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

14 000

9 861

23 861

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 bis oraz rozdział I załącznika VII. Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie dodatków rodzinnych obejmujących: — dodatek na gospodarstwo domowe, — dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, — dodatek edukacyjny urzędników oraz pracowników czasowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L383 - 21 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/887/WE, Euratom)

  • Dz. U. L383 - 1 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/886/WE, Euratom)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.