Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 17

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/888/WE, Euratom)

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 17

Strona 17 z 23

B-1 1 5

Godziny nadliczbowe

Środki 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

1 000

1 000

Uwagi Niniejsze środki są przeznaczone na opłacenie godzin nadliczbowych zgodnie z warunkami przewidzianymi w niżej wymienionych przepisach. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i jego załącznik VI.

L 383/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

SEKCJA VIII — EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


ROZDZIAŁ B-1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

B-1 1 7

Dodatkowe prace Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych

Środki 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

B-1 1 7 5

65 000

– 22 750

42 250

Uwagi Porozumienie o współpracy administracyjnej między Europejskim Inspektorem Ochrony Danych a instytucją świadczącą usługi. Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz kosztów pobocznych.

B-1 1 7 8

Wsparcie działalności

Środki 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

38 000

38 000

Uwagi Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie ogólnych „kosztów administrowania” wypłacanych w imieniu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych instytucji oferującej usługi ogólne, takie jak administrowanie umowami o pracę, wynagrodzeniami i dodatkami do wynagrodzeń oraz na usługi informatyczne.

B-1 1 8

Dodatki do wynagrodzeń i koszty związane z objęciem stanowiska, ustaniem stosunku pracy oraz oddelegowaniem

Środki 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

130 000

130 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie kosztów procedur rekrutacji (art. 27 do 31 i 33 załącznika III), kosztów podróży (również dla członków rodziny) związanych z objęciem funkcji, ustaniem stosunku pracy oraz oddelegowaniem (art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII), kosztów dodatku na zagospodarowanie się i zwrotu z tytułu przesiedlenia oraz oddelegowania (art. 5 i 6 załącznika VII), kosztów przeprowadzki (art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII), kosztów tymczasowych dziennych diet należnych pracownikom, którzy są w stanie dowieść, że zostali zobowiązani do zmiany miejsca pobytu po objęciu stanowiska (art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII).

B-1 1 9

Dostosowanie wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

Środki 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

6 000

6 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie następstw stosowania wskaźników korygujących (art. 64 i 65 załącznika XI), jak również następstw ewentualnego dostosowania wynagrodzeń, o którym może zadecydować Rada w trakcie roku budżetowego (art. 65 i załącznik XI).

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/91

SEKCJA VIII — EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

ROZDZIAŁ B-1 2 —

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

ODPRAWY I SKŁADKI FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ ZWIĄZANE Z USTANIEM STOSUNKU PRACY

Budżet korygujący nr 9

Treść

Środki 2004

Nowa kwota

B-1 2 B-1 2 1

ODPRAWY I SKŁADKI FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ ZWIĄZANE Z USTANIEM STOSUNKU PRACY Odprawy dla urzędników pozostających w dyspozycji, urzędników, których przejście na emeryturę leży w interesie instytucji lub też zwolnionych z pracy Artykuł B-1 2 1 — Razem

p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

B-1 2 3

Ubezpieczenie zdrowotne Artykuł B-1 2 3 — Razem

p.m. p.m.

B-1 2 9

Dostosowanie różnych świadczeń Artykuł B-1 2 9 — Razem ROZDZIAŁ B-1 2 — OGÓŁEM

p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L383 - 21 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/887/WE, Euratom)

  • Dz. U. L383 - 1 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/886/WE, Euratom)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.