Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 20

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/888/WE, Euratom)

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 20

Strona 20 z 23

p.m.

Uwagi Nowy artykuł Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją konkursów, przewidzianych w art. 3 decyzji Sekretarzy Generalnych, a także na pokrycie kosztów podróży i utrzymania kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz kosztów wstępnych badań lekarskich przy zatrudnieniu. Niniejsze środki przeznaczone są również na pokrycie wydatków związanych z organizacją naboru pracowników czasowych, pomocniczych i lokalnych. W uzasadnionych przypadkach i po konsultacji z Europejskim Biurem Doboru Kadr (EPSO), środki te mogą być wykorzystane do przeprowadzenia własnego naboru przez instytucję. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27 do 31 i art. 33 oraz załącznik III. Decyzja 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. dotycząca utworzenia Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (Dz. U. L 197 z 26.7.2002, str. 53). Decyzja 2002/621/WE sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. dotycząca organizacji i funkcjonowania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (Dz. U. L 197 z 26.7.2002, str. 56).


L 383/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

SEKCJA VIII — EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

TYTUŁ B-2 BUDYNKI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Tytuł Rozdział Treść Środki 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

B-2 0 B-2 1 B-2 2 B-2 3 B-2 5 B-2 6 B-2 7 B-2 9

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POBOCZNE INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA RUCHOMOŚCI I KOSZTY POBOCZNE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY KOSZTY BADAŃ, ANALIZ I KONSULTACJI WYDATKI NA PUBLIKACJE I INFORMACJĘ SUBWENCJE I DOFINANSOWANIE p.m.

58 000 56 000 51 000 15 000 9 000 2 000 58 000

141 125 120 000

199 125 176 000 51 000 15 000 9 000 2 000

– 10 300 p.m.

47 700

Tytuł B-2 — Ogółem

249 000

250 825

499 825

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/97

SEKCJA VIII — EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

TYTUŁ B-2 BUDYNKI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ B-2 0 —

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POBOCZNE

Budżet korygujący nr 9

Treść

Środki 2004

Nowa kwota

B-2 0 B-2 0 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POBOCZNE Opłaty za wynajem lokali, koszt eksploatacji budynków Artykuł B-2 0 0 — Razem ROZDZIAŁ B-2 0 — OGÓŁEM 58 000 58 000 58 000 141 125 141 125 141 125 199 125 199 125 199 125

B-2 0 0

Opłaty za wynajem lokali, koszt eksploatacji budynków

Środki 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

58 000

141 125

199 125

Uwagi Porozumienie o współpracy administracyjnej między Europejskim Inspektorem Ochrony Danych a instytucją wynajmującą biura. Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie w systemie ryczałtowym lub pro rata kosztów wynajmu oraz opłat związanych z ubezpieczeniem, zużyciem wody, energii elektrycznej, ogrzewania, sprzątania i utrzymania oraz ochrony i zabepieczenia budynków, a także kosztów dodatkowych, np. adaptacji, naprawy i renowacji poszczególnych pomieszczeń.

L 383/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L383 - 21 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/887/WE, Euratom)

  • Dz. U. L383 - 1 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/886/WE, Euratom)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.