Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 22

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/888/WE, Euratom)

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 22

Strona 22 z 23

ROZDZIAŁ B-2 3 —

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Budżet korygujący nr 9

Treść

Środki 2004

Nowa kwota

B-2 3 B-2 3 0

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE Bieżące wydatki administracyjne Artykuł B-2 3 0 — Razem ROZDZIAŁ B-2 3 — OGÓŁEM 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

B-2 3 0

Bieżące wydatki administracyjne

Środki 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

15 000

15 000


Uwagi Porozumienie o współpracy administracyjnej między Europejskim Inspektorem Ochrony Danych a instytucją świadczącą usługi. Niniejsze środki są przeznaczone na: — zakup papieru, kopert, materiałów biurowych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności wydawniczej (papier do kseropiarki, papier do publikacji oraz konwencjonalnej i elektronicznej dystrybucji, materiały biurowe, itp.), — korespondencję, koszty pocztowe i przesyłek kurierskich, paczek i dystrybucji, — wynajem telefonów, koszty rozmów telefonicznych, przekazów telegraficznych i teleksowych, koszty przekazywania danych drogą elektroniczną oraz koszty poboczne, — inne bieżące wydatki administracyjne (obciążenia finansowe, koszty prawne, itp.).

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/101

SEKCJA VIII — EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

ROZDZIAŁ B-2 5 —

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

Budżet korygujący nr 9

Treść

Środki 2004

Nowa kwota

B-2 5 B-2 5 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY Posiedzenia i narady: razem Artykuł B-2 5 0 — Razem ROZDZIAŁ B-2 5 — OGÓŁEM 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

B-2 5 0

Posiedzenia i narady: razem

Środki 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

9 000

9 000

Uwagi Porozumienie o współpracy administracyjnej między Europejskim Inspektorem Ochrony Danych a instytucją świadczącą usługi. Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów pobocznych ekspertów i innych wybitnych osobistości zaproszonych do udziału w zespołach badawczych oraz w zebraniach roboczych, jak również koszty rekrutacji (koszty publikacji ogłoszeń o poszukiwaniu kandydatów, zaproszenia, itp.).

ROZDZIAŁ B-2 6 —

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

KOSZTY BADAŃ, ANALIZ I KONSULTACJI

Budżet korygujący nr 9

Treść

Środki 2004

Nowa kwota

B-2 6 B-2 6 0

KOSZTY BADAŃ, ANALIZ I KONSULTACJI Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym zakresie Artykuł B-2 6 0 — Razem ROZDZIAŁ B-2 6 — OGÓŁEM 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

B-2 6 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym zakresie

Środki 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

2 000

2 000

Uwagi Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie kosztów badań oraz/lub analiz wykonywanych w ramach kontraktu przez ekspertów o wysokich kwalifikacjach oraz przez instytuty badawcze, jak również na koszty publikacji oraz koszty poboczne.

L 383/102

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

SEKCJA VIII — EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

ROZDZIAŁ B-2 7 —

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

WYDATKI NA PUBLIKACJE I INFORMACJĘ

Budżet korygujący nr 9

Treść

Środki 2004

Nowa kwota

B-2 7 B-2 7 0

WYDATKI NA PUBLIKACJE I INFORMACJĘ Wydatki na publikacje i informację Artykuł B-2 7 0 — Razem ROZDZIAŁ B-2 7 — OGÓŁEM 58 000 58 000 58 000 – 10 300 – 10 300 – 10 300 47 700 47 700 47 700

B-2 7 0

Wydatki na publikacje i informację

Środki 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

58 000

– 10 300

47 700

Uwagi Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie wydatków na publikacje i informację, a zwłaszcza na: — koszty druku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, — koszty druku i reprodukcji różnych publikacji w oficjalnych językach (raport roczny, itp.), — materiały drukowane (na papierze lub mikrofilmach) przeznaczone do rozpowszechniania informacji o Europejskim Inspektorze Ochrony Danych, — pozostałe koszty związane z polityką informacyjną instytucji (sympozja, konferencje, udział w wydarzeniach publicznych, itp.).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L383 - 21 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/887/WE, Euratom)

  • Dz. U. L383 - 1 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/886/WE, Euratom)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.