Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 3

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/888/WE, Euratom)

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 3

Strona 3 z 23

(2) Podstawy DNB dla dziesięciu nowych Państw Członkowskich zostały obniżone o 1/3 celem zmniejszenia ich składek, biorąc pod uwagę fakt, iż Traktatu o Przystąpieniu wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r. (3) Analogicznie jak w przypadku DNB, podstawy VAT nowych Państw Członkowskich zostały obniżone o 1/3, aby uwzględnić fakt, że Traktat o Przystąpieniu wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r. (4) Wykorzystywana podstawa nie przekracza 50 % DNB.

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


L 383/57

Obliczenie jednolitej stawki referencyjnej środków własnych VAT (art. 2 ust. 4 decyzji 2000/597/WE, Euratom): Jednolita stawka (%) = maksymalna stawka referencyjna – stawka zamrożona A. Maksymalna stawka referencyjna w 2004 roku wynosi 0,50 %. B. Ustalenie stawki zamrożonej wynikającej z korekty nierównowagi budżetowej przyznanej Zjednoczonemu Królestwu (art. 2 ust. 4 lit. b) decyzji 2000/597/WE, Euratom): 1) Obliczenie teoretycznego udziału krajów o ograniczonym obciążeniu finansowym: Zgodnie z art. 5 ust. 1 decyzji 2000/597/WE, Euratom, wkład finansowy Niemiec (D), Niderlandów (NL), Austrii (A) i Szwecji (S) jest ograniczony do 1/4 ich normalnego wkładu. Wzór dla kraju o ograniczonym obciążeniu finansowym, np. dla Niemiec: Teoretyczna składka VAT Niemiec = [ograniczona podstawa VAT Niemiec / (ograniczona podstawa VAT UE25 – ograniczona podstawa VAT Zjednoczonego Królestwa)] × 1/4 × korekta dla Zjednoczonego Królestwa Przykład: Niemcy: Teoretyczna składka VAT Niemiec = 9 451 381 000 / (45 507 318 170 – 8 387 322 500) × 1/4 × 5 391 559 038 = 343 195 613 2) Obliczanie stawki zamrożonej: Stawka zamrożona1 = [korekta dla Zjednoczonego Królestwa – teoretyczne składki VAT (D + NL + A + S)] / [ograniczona podstawa VAT UE25 – ograniczone podstawy VAT (Zjednoczone Królestwo + D + NL + A + S)] Stawka zamrożona1 = [5 391 559 038 – (343 195 613 + 80 641 182 + 38 683 932 + 43 971 713)] / [45 507 318 170 – (8 387 322 500 + 9 451 381 000 + 2 220 805 000 + 1 065 330 000 + 1 210 952 000)] Stawka zamrożona1 = 0,210821947849923 % C. Ustalenie stawki zamrożonej wynikającej z korekty nierównowagi budżetowej przyznanej Zjednoczonemu Królestwu (art. 2 ust. 4 lit. b) decyzji 2000/728/WE, Euratom): 1) Obliczenie teoretycznego udziału krajów o ograniczonym obciążeniu finansowym: Zgodnie z art. 5 ust. 1 decyzji 94/728/WE, Euratom, wkład finansowy Niemiec (D) jest ograniczony do 2/3 ich normalnego wkładu. Wzór obliczenia dla Niemiec: Teoretyczna składka VAT Niemiec = [ograniczona podstawa VAT Niemiec / (ograniczona podstawa VAT UE15 – ograniczona podstawa VAT Zjednoczonego Królestwa)] × 2/3 × korekta dla Zjednoczonego Królestwa Przykład: Niemcy: Teoretyczna składka VAT Niemiec = 9 451 381 000 / (44 053 080 500 – 8 387 322 500) × 2/3 × – 293 991 119 = – 51 938 184 2) Obliczanie stawki zamrożonej: Stawka zamrożona2 = [korekta dla Zjednoczonego Królestwa – teoretyczna składka VAT (D)] / [ograniczona podstawa VAT UE15 – ograniczona podstawa VAT (Zjednoczone Królestwo)] Stawka zamrożona2 = [– 293 991 119 - (– 51 938 184)] / [44 053 080 500 – (8 387 322 500 + 9 451 381 000)] Stawka zamrożona2 = – 0,00923359477705029 % Stawka zamrożona całkowita = Stawka zamrożona1 + Stawka zamrożona2 Jednolita stawka = maksymalna stawka referencyjna – stawka zamrożona całkowita 0,50 % – 0,201588353072873 % = 0,298411646927127 %

L 383/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

TABELA 2 Podział środków własnych należnych z tytułu VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2000/597/WE, Euratom (rozdział 1 3)

1 % obniżonej ograniczonej podstawy VAT (1) Maksymalna stawka referencyjna VAT (w %) Jednolita stawka środków własnych VAT (w %) Środki własne VAT wg stawki jednolitej

Państwo Członkowskie

(1) Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

1

(2) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

(3) 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647 0,298411647

(4) = (1) × (3) 338 094 428 78 643 405 224 371 540 2 820 402 170 7 666 096 245 612 928 1 170 015 369 2 260 620 415 176 029 002 1 644 639 094 11 966 904 8 316 335 15 275 095 32 925 249 72 805 678 4 384 662 662 714 078 317 906 880 180 997 606 196 887 528 25 414 328 28 491 349 191 496 722 361 362 181 2 502 874 721 13 579 913 763

1 132 980 000 263 540 000 751 886 000 9 451 381 000 25 689 667 823 067 500 3 920 810 000 7 575 510 000 589 886 500 5 511 310 000 40 102 000 27 868 667 51 188 000 110 335 000 243 977 334 14 693 334 2 220 805 000 1 065 330 000 606 536 667 659 785 000 85 165 334 95 476 667 641 720 000 1 210 952 000 8 387 322 500 45 507 318 170

( ) Analogicznie jak w przypadku DNB, podstawy VAT nowych Państw Członkowskich zostały obniżone o 1/3, aby uwzględnić fakt, że Traktat o Przystąpieniu wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L383 - 21 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/887/WE, Euratom)

  • Dz. U. L383 - 1 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/886/WE, Euratom)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.