Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 4

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/888/WE, Euratom)

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 4

Strona 4 z 23

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/59

TABELA 3 Określenie jednolitej stawki i podział środków własnych według stawki opartej na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d) decyzji 2000/597/WE, Euratom (rozdział 1 4)

1 % obniżonego dochodu narodowego brutto (1) Jednolita stawka środków własnych z „podstawy dodatkowej” Środki własne z „podstawy dodatkowej” wg stawki jednolitej

Państwo Członkowskie

(1) Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem 2 825 190 000 527 080 000 1 928 917 000 21 696 270 000 51 379 333 1 646 135 000 7 841 620 000 16 112 960 000 1 179 773 000 13 338 450 000 80 204 000 63 588 000 113 443 333 220 670 000 487 954 667 29 386 667 4 599 995 000 2 289 350 000 1 213 073 333 1 319 570 000 170 330 667 210 905 333 1 471 320 000 2 788 731 000 16 774 645 000 98 980 941 333


(2)

(3) = (1) × (2) 1 955 471 759 364 821 500 1 335 111 167 15 017 200 000 35 562 505 1 139 381 955 5 427 623 082 11 152 679 372 816 586 772 9 232 286 071 55 513 667 0,6921558 (2) 44 012 806 78 520 466 152 738 029 337 740 673 20 340 153 3 183 913 406 1 584 586 974 839 635 792 913 348 083 117 895 366 145 979 358 1 018 382 731 1 930 236 449 11 610 668 510 68 510 236 646

(1) Podstawy DNB dla dziesięciu nowych Państw Członkowskich zostały obniżone o 1/3 celem zmniejszenia ich składek, biorąc pod uwagę fakt, iż Traktat o Przystąpieniu wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r. (2) Obliczenie stawki: (68 509 738 810) / (98 980 941 333) = 0,692150810927467 %.

L 383/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

TABELA 4 Środki własne oparte na DNB – Finansowanie rezerw (art. 2 ust. 1 lit. d) i art. 6 decyzji 2000/597/WE, Euratom (rozdział 1 4)

Rezerwa na pomoc w nagłych wypadkach Środki własne DNB wg stawki jednolitej Rezerwa na pożyczki i gwarancje kredytowe

Państwo Członkowskie

Środki własne DNB bez rezerw

(1) Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem Odsetek z 1 % obniżonego DNB (1)

1

(2) 6 307 952 1 176 839 4 306 795 48 442 414 114 717 3 675 413 17 508 401 35 976 261 2 634 142 29 781 465 179 076 141 976 253 291 492 702 1 089 482 65 613 10 270 653 5 111 553 2 708 493 2 946 274 380 306 470 900 3 285 094 6 226 548 37 453 640 6 307 952 1 176 839 4 306 795 48 442 414 114 717 3 675 413 17 508 401 35 976 261 2 634 142 29 781 465 179 076 141 976 253 291 492 702 1 089 482 65 613 10 270 653 5 111 553 2 708 493 2 946 274 380 306 470 900 3 285 094 6 226 548 37 453 640 221 000 000 0,0022

(3) 1 942 855 855 362 467 822 1 326 497 577 14 920 315 172 35 333 071 1 132 031 129 5 392 606 280 11 080 726 850 811 318 488 9 172 723 141 55 155 515 43 728 854 78 013 884 151 752 625 335 561 709 20 208 927 3 163 372 100 1 574 363 868 834 218 806 907 455 535 117 134 754 145 037 558 1 011 812 543 1 917 783 353 11 535 761 230 68 068 236 646 0,6877

(4) = (1) + (2) + (3) 1 955 471 759 364 821 500 1 335 111 167 15 017 200 000 35 562 505 1 139 381 955 5 427 623 082 11 152 679 372 816 586 772 9 232 286 071 55 513 667 44 012 806 78 520 466 152 738 029 337 740 673 20 340 153 3 183 913 406 1 584 586 974 839 635 792 913 348 083 117 895 366 145 979 358 1 018 382 731 1 930 236 449 11 610 668 510 68 510 236 646 0,6922

221 000 000 0,0022

( ) Podstawy DNB dziesięciu nowych Państw Członkowskich zostały obniżone o 1/3 celem zmniejszenia ich składek, biorąc pod uwagę fakt, iż Traktat o Przystąpieniu wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r.

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/61

TABELA 5 Korekta nierównowagi budżetowej dla Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2003 r. zgodnie z art. 4 decyzji 2000/597/WE, Euratom (Rozdział 1 5)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L383 - 21 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/887/WE, Euratom)

  • Dz. U. L383 - 1 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/886/WE, Euratom)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.