Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 5

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/888/WE, Euratom)

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 5

Strona 5 z 23

Opis Współczynnik (%) (1) Kwota

1. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej wartości nieograniczonych podstaw VAT (w %) 2. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej kwocie przydzielonych wydatków (w %) 3. (1) — (2) 4. Wydatki przydzielone ogółem 5. (3) × (4) 6. 0,66 × (5) = kwota początkowa 7. Korzyść Zjednoczonego Królestwa ( )

2

18,50 % 7,68 % 10,82 % 82 025 811 437 8 875 351 609 5 857 732 062 447 826 885 5 409 905 177

8. Podstawowe wyrównanie dla Zjednoczonego Królestwa = (6) – (7) 9. Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych środków własnych ( )


3

18 346 139 5 391 559 038

10. Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (8) – (9) ( ) Liczby w zaokrągleniu.

1

(2) Jest to korzyść dla Zjednoczonego Królestwa wynikająca z obecnego systemu środków własnych w stosunku do poprzednich systemów w wyniku wprowadzenia środków PNB/DNB i ograniczenia podstaw VAT. (3) Zyski nadzwyczajne są korzyścią dla Zjednoczonego Królestwa pochodzącą z obecnego systemu środków własnych w stosunku do poprzednich systemów w wyniku podniesienia od 2001 r. odsetka tradycyjnych środków własnych, który Państwa Członkowskie zatrzymują na pokrycie kosztów poboru.

Korekta nierównowagi budżetowej dla Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2000 zgodnie z art. 4 decyzji 94/728/WE, Euratom (Rozdział 1 5)

Opis Współczynnik (%) (1) Kwota

1. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej wartości nieograniczonych podstaw VAT (w %) 2. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej kwocie przydzielonych wydatków (w %) 3. (1) — (2) 4. Wydatki przydzielone ogółem 5. (3) × (4) 6. 0,66 × (5) = kwota początkowa 7. Korzyść Zjednoczonego Królestwa (2) 8. Podstawowe wyrównanie dla Zjednoczonego Królestwa = (6) – (7) 9. Kwota już ujęta w budżecie w SAB 1/2000 i SAB 3/2001 10. Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (8) – (9)

1

18,71 % 10,43 % 8,28 % 74 700 969 031 6 183 698 001 4 081 240 681 – 51 336 943 4 132 577 623 4 426 568 742 – 293 991 119

( ) Liczby w zaokrągleniu. (2) Jest to korzyść dla Zjednoczonego Królestwa wynikająca z obecnego systemu środków własnych w stosunku do poprzednich systemów w wyniku wprowadzenia środków PNB/DNB i ograniczenia podstaw VAT.

L 383/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

TABELA 6.1 Obliczenie finansowania korekty na 2003 r. dla Zjednoczonego Królestwa wynosi – 5 391 559 038 EUR (rozdział 1 5)

Udziały bez Niemiec, Niderlandów, Austrii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa

Państwo Członkowskie

Procentowy udział w obniżonych podstawach DNB (1)

Udziały bez Zjednoczonego Królestwa

Trzy czwarte udziału Niemiec, Niderlandów, Austrii i Szwecji w kolumnie 2

Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kolumnie 3

Skala finansowania

Skala finansowania zastosowana do korekty

(1) Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

1

(2) 2,85 0,53 1,95 21,92 0,05 1,66 7,92 16,28 1,19 13,48 0,08 0,06 0,11 0,22 0,49 0,03 4,65 2,31 1,23 1,33 0,17 0,21 1,49 2,82 16,95 3,44 0,64 2,35 26,39 0,06 2,00 9,54 19,60 1,44 16,23 0,10 0,08 0,14 0,27 0,59 0,04 5,60 2,78 1,48 1,61 0,21 0,26 1,79 3,39 0,00 100,00

(3) 5,56 1,04 3,79 0,00 0,10 3,24 15,43 31,70 2,32 26,24 0,16 0,13 0,22 0,43 0,96 0,06 0,00 0,00 2,39 2,60 0,34 0,41 2,89 0,00 0,00 100,00

(4)

(5) 1,59 0,30 1,09

(6) = (2) + (4) + (5) 5,03 0,94 3,43 6,60 0,09 2,93 13,95 28,67 2,10 23,74 0,14 0,11 0,20 0,39 0,87 0,05 1,40 0,70 2,16 2,35 0,30 0,38 2,62 0,85 0,00 100,00

(7) 271 066 206 50 571 316 185 072 230 355 741 367 4 929 651 157 940 375 752 373 534 1 545 977 063 113 194 720 1 279 773 409 7 695 268 6 101 026 10 884 455 21 172 445 46 817 389 2 819 539 75 423 495 37 537 166 116 389 760 126 607 709 16 342 578 20 235 562 141 167 543 45 725 232 0 5 391 559 038

– 19,79

0,00 0,03 0,93 4,42 9,07 0,66 7,51 0,05 0,04 0,06 0,12 0,27 0,02

– 4,20 – 2,09

0,00 0,00 0,68 0,74 0,10 0,12 0,83

– 2,54

0,00 0,00

100,00

– 28,62

28,62

( ) Podstawy DNB dziesięciu nowych Państw Członkowskich zostały obniżone o 1/3 celem zmniejszenia ich składek, biorąc pod uwagę fakt, iż Traktat o Przystąpieniu wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L383 - 21 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/887/WE, Euratom)

  • Dz. U. L383 - 1 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/886/WE, Euratom)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.