Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 7

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/888/WE, Euratom)

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 7

Strona 7 z 23

(1) Środki własne ogółem jako odsetek DNB: (93 296 527 573) / (10 045 461 400 000) = 0,93 %; pułap środków własnych jako odsetek DNB: 1,24 %.

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/65

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG LINII BUDŻETOWYCH Dochody

TYTUŁ 1 ŚRODKI WŁASNE

Tytuł Rozdział Treść Budżet 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

10

Opłaty rolne ustanowione przez instytucje Wspólnot Europejskich w handlu z państwami nie będącymi członkami UE w ramach wspólnej polityki rolnej (art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2000/597/WE, Euratom) Podatki i inne opłaty określone w ramach wspólnej organizacji rynku cukru (art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2000/597/WE, Euratom) Cła pobierane na podstawie Wspólnej Taryfy Celnej i inne cła, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2000/597/WE, Euratom Środki własne należne z tytułu podatku VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2000/597/WE, Euratom Środki własne według stawki opartej na Produkcie Narodowym Brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. d) oraz art. 6 decyzji 2000/597/WE, Euratom Korekta nierównowagi budżetowej Koszty poniesione przez Państwa Członkowskie w związku z poborem środków własnych


865 125 000 359 925 000 9 981 825 000 13 579 913 763

865 125 000 359 925 000 9 981 825 000 13 579 913 763

11 12 13 14

68 509 738 810 0 —

497 836

68 510 236 646 0 —

15 19

Tytuł 1 — Ogółem

93 296 527 573

497 836

93 297 025 409

L 383/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

TYTUŁ 1 ŚRODKI WŁASNE

ROZDZIAŁ 1 4 — ŚRODKI WŁASNE WEDŁUG STAWKI OPARTEJ NA PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. D) ORAZ ART. 6 DECYZJI 2000/597/WE, EURATOM

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Budżet korygujący nr 9

Treść

Budżet 2004

Nowa kwota

14

ŚRODKI WŁASNE WEDŁUG STAWKI OPARTEJ NA PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. D) ORAZ ART. 6 DECYZJI 2000/597/WE, EURATOM Środki własne według stawki opartej na Produkcie Narodowym Brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. d) oraz art. 6 decyzji 2000/597/WE, Euratom Środki własne według stawki opartej na Produkcie Narodowym Brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. d) decyzji 2000/597/WE, Euratom, z wyłączeniem środków odpowiadających rezerwie na gwarancje kredytowe oraz rezerwie na pomoc w nagłych przypadkach Środki własne według stawki opartej na Produkcie Narodowym Brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d) i art. 6 decyzji 2000/597/WE, Euratom, odpowiadające rezerwie Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Środki własne według stawki opartej na Produkcie Narodowym Brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. d) oraz art. 6 decyzji 2000/597/WE, Euratom, odpowiadające rezerwie na pożyczki i gwarancje kredytowe Środki własne według stawki opartej na Produkcie Narodowym Brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. d) oraz art. 6 decyzji 2000/597/WE, Euratom, odpowiadające rezerwie na pomoc w nagłych przypadkach Artykuł 1 4 0 — Razem

140

1400

68 067 738 810

497 836

68 068 236 646

1401

1402

221 000 000

221 000 000

1403

221 000 000 68 509 738 810 497 836

221 000 000 68 510 236 646

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

68 509 738 810

497 836

68 510 236 646

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/67

ROZDZIAŁ 1 4 — ŚRODKI WŁASNE WEDŁUG STAWKI OPARTEJ NA PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. D) ORAZ ART. 6 DECYZJI 2000/597/WE, EURATOM (ciąg dalszy)

140

Środki własne według stawki opartej na Produkcie Narodowym Brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. d) oraz art. 6 decyzji 2000/597/WE, Euratom Środki własne według stawki opartej na Produkcie Narodowym Brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. d) decyzji 2000/597/WE, Euratom, z wyłączeniem środków odpowiadających rezerwie na gwarancje kredytowe oraz rezerwie na pomoc w nagłych przypadkach

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L383 - 21 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/887/WE, Euratom)

  • Dz. U. L383 - 1 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/886/WE, Euratom)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.